Burlövs kommun
www.burlov.se

Dalslundskolan åk F-3

Välkommen till Dalslundskolan F-3

Här möts du av glada engagerade pedagoger och elever. På skolan är vi 11 klasser, vilket innebär att samtliga pedagoger arbetar efter att hela skolans elever är allas ansvar.

Delaktighet

Hos oss är elevernas delaktighet vårt fokusområde. Vi arbetar med att utveckla elevernas delaktighet på skolan. Genom delaktighet i undervisningen ökar vi möjligheterna till ett lustfyllt lärande. Vi synliggör delaktigheten på lektioner genom att eleverna har gemensamma diskussioner kring olika ämne och frågor.

Trygghet

Vi har möjligheten att lära känna alla pedagoger och elever. Detta leder till en stor trygghet både för elever och deras vårdnadshavare. Vi har till exempel ökat antalet rastvärdar på rasterna för att kunna ge eleverna trygga raster.

En gång i veckan har år 3 eleverna rastaktivitet med de yngre eleverna,

Varje år genomför vi en lekdag för att öka vi-känslan på skolan.  

Kontakta oss

Dalslundskolan åk F-3

Adress: Elevvägen 2
Telefon expeditionen: 040-625 66 01
e-post: akarpsrektorsomrade@burlov.se

Senast uppdaterad:

Förskola & skola