Burlövs kommun
www.burlov.se

Svenshögskolan åk F-6

Välkommen till Svenshögskolan!

Vi möter alla elever oavsett var de befinner sig i sin kunskapsutveckling. Vi arbetar för att elevernas skoldag ska präglas av lust, glädje och nyfikenhet.


Svenshögskolan är en modern nybyggd skola med mycket goda och flexibla lärmiljöer. Vi ser mångfald som en positiv kraft som berikar eleverna och skolan. Här möts eleverna av trivsamma klassrum, grupprum och specialsalar. Personalen är mycket engagerade och skickliga på ge varje elev vad den behöver för att utvecklas så långt som möjligt.


På fritidshemmet ges eleven möjlighet att utveckla bland annat kreativitet och skapande samt samarbete. Skolans fritidspedagoger erbjuder olika rastaktiviteter varje dag.


På skolan går ca 300 elever från förskoleklass till årskurs 6.


Extra viktiga områden för oss på Svenshögskolan


Skolan arbetar med att ge eleverna stor delaktighet över sitt lärande, från planering till genomförande och utvärdering.


Trygghet och studiero är viktigt för en lyckad skolgång och all personal arbetar aktivt för att skapa en trivsam arbetsmiljö.


Eftersom språket är kärnan till allt lärande fortbildas personalen kontinuerligt i språkutveckling just för att leda elevernas lärande framåt.


Du kan läsa mer om hur vi arbetar på Svenshögskolan i länkarna under  "Vill du läsa mer"

Du får gärna följa oss på vår Facebooksida.

 

Kontaktuppgifter till rektor och expedition hittar du här

Kontakta oss

Svenshögskolan åk F-6

Adress: Svenshögsvägen 2
Telefon expeditionen: 040-625 62 88

e-post: exp.svenshogskolan@burlov.se

Senast uppdaterad:

Förskola & skola