Burlövs kommun

I klassrummet teori och praktik i samspel

Att alltid ha transspåkande som förhållningssätt innebär att varje arbetsområde och lektion erbjuder eleven möjlighet att nyttja sin bakgrund. Nyckeln till det blir givetvis att skapa tid, utrymme och möjlighet att använda alla språkliga resurser.

Men hur kan upplägg se ut i praktiken? Hur gör man för att låta eleven använda hela sin språkliga repertoar i klassrummet?


Exempel på translanguaging

 • Introduktion av nyckelord med definitioner vid lektionens början och läraren ber eleverna att översätta definitionerna till sina modersmål
whiteboard med text som visar demokrati på olika språk
Elever översatt begreppen källa och trovärdighet på olika språk
 • Låta eleverna lyssna på en sång på engelska om dagens ämne. Läraren låter därefter eleverna svara på en serie frågor om sången på svenska, dari, arabiska, somaliska, pashto mm

 

 • Läraren låter en elev som kämpat med att säga något på svenska under lektionen be en klasskamrat att översätta vad hon försökt säga på svenska och ber sedan eleven att upprepa det kamraten sagt på svenska.

 

 • En lärare låter eleverna titta på en serie bilder och ber dem sedan diskutera i smågrupper vad de sett och vilka slutsatser de kan dra. Eleverna får diskutera på vilket språk de vill, men ombeds att efteråt dela med sig till hela klassen på svenska.
Elev skriver på svenska på iPad och har bilder som stöd

Binogi

 1. Titta på filmen på modersmål (om inte filmen finns på modersmål, titta på svenska)
 2. När du tittat färdigt, skriv ned två frågor och två begrepp du vill diskutera i din grupp på modersmål (pratar ingen i gruppen ditt modersmål diskuterar ni på svenska, (ta gärna andra språk till hjälp)
 3. Alla i gruppen diskuterar på svenska.
 4. Diskussion i helklass på svenska
Skärmdump från filmklipp med studi undertext engelska

Instruktioner, PP-Presentation eller Text

 1. Scanna av texten med mobil eller ipad med hjälp av appen google translate/översätt till modersmål
 2. Innehållet och svåra begrepp diskuteras med en klasskamrat (er) på modersmål eller på svenska om ingen pratar elevens modersmål (ta gärna hjälp av andra språk)
 3. Genomgång i helklass på svenska
 4. Även här sker översättning av viktiga begrepp till modersmål
 5. Diskussion och innehållet återberättas på svenska
Instruktioner på arabiska med uppgift att baka rulltårta
Instruktioner på arabiska med uppgift att baka rulltårta texten översätts med hjälp av telefon och appen google translate

Kontakta oss

Nyanlända och flerspråkiga elevers lärande

Sandra Pilemalm

Utbildningsförvaltningen

Telefon 076–137 74 22

E-post: sandra.pilemalm@burlov.se

Senast uppdaterad:

Förskola & skola