Burlövs kommun
www.burlov.se

Särskilt stöd till barn och elever

Särskilt stöd

Förskolan och skolan har ett speciellt ansvar för barn i behov av särskilt stöd. De som av psykiska, fysiska eller av andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling har laglig rätt att få det. Rektor i förskola och skola ansvarar för att fatta beslut om stödinsatser.


En viktig uppgift för elevhälsan är att hjälpa personal på förskolor och skolor att planera, genomföra och utvärdera dessa stödinsatser, så att alla barn och elever kan utvecklas mot utbildningens mål.


Olika former av stöd

När ett behov av stöd uppmärksammas är det viktigt att förskolan eller skolan först ser över sin organisation. Ibland kan förändringar i pedagogik, resursfördelning eller miljö skapa bättre förutsättningar för utveckling. Ibland behövs dock ett mer individuellt stöd. Det ska alltid utformas med hänsyn till barnet eller elevens behov och förutsättningar. I första hand ges stöd inom den grupp som barnet eller eleven tillhör. Det behövs ingen diagnos för att få stöd, det är behovet som styr insatsen.


Har du som vårdnadshavare frågor kring stödinsatser?

Det är skolans ansvar att uppmärksamma om barn och elever behöver stöd.  Om du som vårdnadshavare känner oro för ditt barns utveckling kan du vända dig direkt till personal, rektor i förskolan eller skolan.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Förskola & skola