Burlövs kommun
www.burlov.se

Dalslunds förskola

Barn med fingerfärg på händerna

Dalslunds förskola är belägen i Åkarp med närhet till natursköna områden och promenadstråk som väcker intresse och nyfikenhet att utforska tillsammans med barnen. Dalslunds utemiljö är inbjudande med både uppväxta träd och buskage, cykelbanor samt sandlådor med varierad lekutrustning. Gården möjliggör både spontan och planerad undervisning där kreativitet, utforskande och lustfylld lek och lärande ges stort utrymme.

Avdelningar

Förskola har i dagsläget 5 avdelningar, 3 yngrebarns avdelningar och 2 äldrebarns avdelningar. Det finns även 2 stora gemensamma utrymmen, där ett av dem i dagsläget är mediatek.


Från och med januari 2023 har vi nya avdelningsnamn på Dalslund:
Björken - Mumindalen
Lönnen - Spöket Laban
Kastanjen - Tummen
Syrenen - Mattisborgen
Pilen - Lönneberga


Utveckling och Lärande

Burlövs kommuns gemensamma fokusområde 2022/2023 är Lekresponsivt. Dalslund förskola har valt att fördjupa sig i Leken med fokus på kreativa tillgängliga lek och lärmiljön.


Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet,
kreativitet och lust att leka och lära.

(Lpfö 18 S. 13)

Vi strävar efter ett projekterande arbetssätt där barnens nyfikenhet, intresse, tidigare erfarenheter samt lust att leka och lära är utgångspunkten för utbildning och undervisning. Miljöerna är inbjudande med tillgängligt och föränderligt material. Både barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna, trygga och viktiga på förskolan.

Kontakt

Vid frågor om förskolan, inskolning och besök kontakta avdelning Lönnen på telefon, 0766284699

Utvecklingsdagar 2023:
9/1 och 16/6

Föräldraråd 2023:
16/3 och 13/11

Kontakta oss

Dalslunds förskola

Adress: Stationsvägen 13, 232 53 Åkarp

Rektor Magdalena Tornler tel 040-625 60 16

E-post: Magdalena.Tornler@burlov.se

Senast uppdaterad:

Förskola & skola