Burlövs kommun
www.burlov.se

Dalslunds förskola

Barn med fingerfärg på händerna

Dalslunds förskola är belägen i Åkarp med närhet till natursköna områden och promenadstråk som väcker nyfikenhet och intresse att utforska tillsammans med barnen. Dalslunds utemiljö är inbjudande med både uppväxta träd och buskage, cykelbanor samt sandlådor med varierad lekutrustning. Gården möjliggör både spontan och planerad undervisning där kreativitet, utforskande och lustfylld lek och lärande ges stort utrymme.

Avdelningar

Förskola har i dagsläget 5 avdelningar, två yngrebarns avdelningar och två äldrebarns avdelningar och en 3-årsavdelning. Det finns även 2 större gemensamma utrymmen, där ett av dem i dagsläget är mediatek. Avdelningarna heter Björken, Lönnen, Kastanjen, Syrenen och Pilen och deras telefonnummer hittar du här.

Utveckling och Lärande

Burlövs kommuns gemensamma fokusområde är Lekresponsivt förhållningssätt.

På Dalslunds förskola strävar vi efter ett projekterande arbetssätt där barnens nyfikenhet, intresse, tidigare erfarenheter samt lust att leka och lära är utgångspunkten för utbildning och undervisning. Miljöerna är inbjudande med tillgängligt och föränderligt material. Både barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna, trygga och viktiga på förskolan.

Kontakt

Vid frågor om förskolan, inskolning och besök kontakta avdelning Lönnen på telefon, 0766284699
Telefonnummer till de övriga avdelningarna hittar du här.

Utvecklingsdagar 2023:
8 januari, 6 mars, 14 juni och 12-13 augusti

Föräldraråd 2023:
20 mars och 11 november


Kontakta oss

Dalslunds förskola

Adress: Stationsvägen 13, 232 53 Åkarp

Rektor Magdalena Tornler tel 040-625 60 16

E-post: Magdalena.Tornler@burlov.se

Senast uppdaterad:

Förskola & skola