Burlövs kommun
www.burlov.se

Svanetorps förskola

Svanetorps förskola finns i ett gammalt herrgårdshus i en parkliknande miljö i Åkarp.

Förskolan består av två avdelningar, Solglimten och Popcornet. På Solglimten är barnen mellan 1 och 3 år. På Popcornet är barnen mellan 3 och 6 år.

Inskolning

På Solglimten erbjuder vi föräldraaktiv inskolning. När det är dags för inskolning träffas vi första dagen för ett besök, ca 1 timme. Följande tre dagar är föräldern/vårdnadshavaren med sitt barn mellan kl. 9-14 på förskolan. På så sätt bekantar vi oss i lugn och ro med varandra och med barnets kommande vardagliga miljö. Efter detta börjar barnet sitt schema utifrån föräldrars/vårdnadshavares arbetstider. Självklart utgår vi från barnen och lägger till fler inskolningsdagar om vi märker att det behövs.


På Svanetorps förskola har vi mycket uteverksamhet, och vi arbetar även aktivt med barnens språk och inflytande. Det är viktigt för oss att både barn och föräldrar/vårdnadshavare känner sig trygga på förskolan. 

Utveckling och lärande

Både Popcornet och Solglimten har ofta verksamhet i mindre grupper med barnen. Dessa grupper skapas utifrån ålder, intresse och socialt samspel. I Burlövs kommun pågår en gemensam satsning: Språktrappan. I denna satsning fokuseras olika delar av barnens talade språk samt olika språk som barnen förfogar över, till exempel bild, skapande, musik, rörelse mm. Språket arbetar vi med genom olika teman som tar sin utgångspunkt i de intressen barnen ger uttryck för.


För att barnen ska få inflytande över sin dag på förskolan så observerar vi vad barnen är intresserade av och hur de reagerar på olika saker vi gör. Med de äldre barnen pratar vi också om vad de vill göra och vad de vill lära sig mer om. Som en hjälp att se barnens intresse och lärande dokumenterar vi regelbundet. Detta gör vi via V-klass.

V-klass

V-klass är ett webbverktyg för föräldrar/vårdnadshavare och personal. Här finns dokumentation om ditt/dina eget/egna barn samt det som är gemensamt för hela avdelningen. Här finns information och meddelanden från personalen. 

Trygghet

För oss är det viktigt att skapa trygghet för barn. Vi erbjuder stöd och vägledning i de vardagliga situationerna, till exempel påklädning likväl som att samspela med andra barn.

Kontakta oss

Svanetorps förskola

Svanetorps gård, Harjagersvägen 56,
232 54 Åkarp

Rektor Paulina Johansson tel 040-625 60 26
E-post: Paulina.Johansson@burlov.se

Senast uppdaterad:

Förskola & skola