Burlövs kommun

Digitala plattformar

För att stödja pedagogers och elevers arbete har Burlövs kommun ett antal digitala plattformar att tillgå. Plattformarna är ett stöd för pedagogiskt arbete, kommunikation och information, men de underlättar även administrativt arbete.

Vklass lärplattform

Alla elever, vårdnadshavare och pedagoger har egna konton i Vklass. Vklass är webbaserat och anpassat för mobila enheter och fungerar i alla digitala plattformar.

Vklass i grundskola och gymnasium

I Vklass ligger elevernas scheman och på dem kan pedagogerna göra anteckningar om lektionens innehåll och vilka eventuella hemuppgifter som ska göras till lektionen. Det finns även en provkalender.

Närvarohantering, omdömen och utvecklingsplaner

Elevernas närvaro registreras här och sammanställs kontinuerligt. Vårdnadshavare kan frånvaroanmäla eleverna direkt i Vklass. Elevernas omdömen finns också i Vklass. Eleverna bedöms varje termin i förhållande till kunskapsmålen för ämnet. Vid utvecklingssamtalet skrivs elevernas Individuella utvecklingsplaner in i Vklass (åk 1-5).

Vklass i förskolan

I förskolan används Vklass för att planera och dokumentera verksamheten, men det är också ett verktyg för kommunikation och information mellan förskolan och hemmet. Barnens schema läggs upp i Vklass av vårdnadshavarna.

Vklass på fritids

På fritids används Vklass för att lägga upp elevernas fritidsschema. Vårdnadshavarna lägger själv upp schemat för sina barn. Här skrivs också planeringar för verksamheten in och dokumentation av vad som händer på fritids.

Google workspace

Integrerat i Vklass har Burlövs kommun även kopplat Google workspace. Via plattformen Classroom läggs lektioner och uppgifter upp till eleverna. Det är en tjänst där man enkelt samlar alla sina skolarbeten och där man kan samarbeta kring texter med hjälp av delade dokument. Lärarna kan följa elevernas arbete och stötta och bedöma arbetsprocessen. Till skillnad från ett vanligt konto hos Google är Google workspace helt reklamfritt.

Digitala läromedel

Våra digitala läromedel samlas i plattformen Skolon, som också är integrerad med Vklass. Via Skolon når vi kommunlicenser till NE, Binogi, ILT Education och Digiexam.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Förskola & skola