Burlövs kommun
www.burlov.se

Harakärrs förskola

Vi på Harakärrs förskola strävar efter att vår verksamhet är utmanande och utvecklande för era barn.

Harakärrs förskola är en åldersblandad förskola med fyra avdelningar. Alla avdelningarna har barn mellan 1-6 år och vi är indelade i två arbetslag, Nord och Syd. Vi utvecklar vårt samarbete på förskolan hela tiden, och vår verksamhet utgår från förskolans läroplan (Lpfö 18).


Vi erbjuder barnen möjlighet att sova/vila både inne eller ute. 

Inskolning

Förskolan erbjuder en föräldraaktiv inskolning. Föräldraaktiv inskolning innebär att föräldern är med sitt barn på förskolan mellan kl. 9-14, ca 2 dagar i sträck. Under dessa dagar finns föräldern med sitt barn i alla situationer som uppstår.


Metoden innebär att barnet inte behöver oroa sig för att bli lämnat utan kan i lugn och ro vänja sig vid förskolans rutiner, miljö, barn och personal.


Vi arbetar med att inskola både barn och föräldrar, inte sära dem åt. 

Utveckling och lärande

På förskolan arbetar vi tillsammans med barnen i tvärgrupper med olika teman, både på våra avdelningar och i arbetslaget. Vi utnyttjar närmiljöns resurser för att utveckla barnens lärande, nyfikenhet och lekfullhet. I vårt arbete med barnen strävar vi efter att utveckla den pedagogiska utemiljön där vi odlar, planterar, målar, ritar, har gymnastik och läser. Våra ambitioner är att använda vårt uterum mycket och att allt vi gör inne även kan göras ute. Förskolans äldsta barn träffas en gång i veckan för att utveckla det sociala samspelet inför skolstart, och skapa goda relationer.

Barnens inflytande

Vi värnar om barnens tankar, åsikter och idéer så att de i största mån kan påverka sin situation i förskolan.  Barnens inflytande och delaktighet spelar en betydelsefull roll i vår pedagogiska dokumentation därför är vår strävan att barnens inflytande ska vara en pågående process i vår dagliga verksamhet. 

Trygghet

Vi arbetar för att alla barnen ska känna sig trygga med sig själv, varandra och med oss personal. Vi har ett mycket bra samarbete avdelningarna emellan. Vi vill att barn och föräldrar ska känna sig trygga med all personal. Barnens uppmuntras till att bli självständiga individer, genom att låta de försöka själv i de flesta situationer. 

Vi gör verksamheten bättre för barnen!

Kontakta oss

Harakärrs förskola

Adress: Harakärrsvägen 41, 232 53 Åkarp

Rektor Paulina Johansson tel 040-625 60 26
E-post: Paulina.Johansson@burlov.se

Senast uppdaterad:

Förskola & skola