Burlövs kommun
www.burlov.se

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden för plats i förskola i Burlövs kommun är 60 dagar före platsen ska lämnas.

Uppsägningen ska göras via länken ”Förskola på webben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.”.


Uppsägningstiden är 60 kalenderdagar och avgift debiteras för uppsägningsperioden, vilken kan omfatta del av månad.


Barn vars föräldrar blir arbetslösa eller föräldralediga har rätt att behålla sin ordinarie heltidsplacering en månad efter uppkommen arbetslöshet eller syskons födelse. Därefter övergår den till en 15- eller 20-timmars placering. Ingen uppsägning behöver göras. Däremot ska inkomst- och schemaändring lämnas.


Vid övergång från förskola/pedagogisk omsorg till förskoleklass.


För de barn som har 15 tim plats, allmän förskola, och ska börja förskoleklass till hösten avslutas platsen automatiskt efter läsårslut i juni enligt läsårsbeslutet.


För de barn som har 20 tim- eller heltidsplats i förskola eller pedagogisk omsorg och ska börja förskoleklass till hösten kommer platsen att avslutas automatiskt vid höstens fritidshemstart.


Om man har behov av omsorgstid utöver förskoleklasstiden 8.15-13.15 ska man ansöka om fritidshemsplats.


Fritidshemsansökan görs på hemsidan via länken ”Förskola på webben”. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Uppsägningstiden i fristående verksamheter kan skilja sig från ovanstående.

Länk till fristående förskolor.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Förskola & skola