Burlövs kommun
www.burlov.se

Östragårdens förskola

Välkommen till Östragårdens Förskola i Åkarp!

På Östragårdens förskola erbjuder vi en utbildning med hög kvalitet, baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Barnens behov och intresse ligger till grund då vi planerar, reflekterar, analyserar och dokumenterar vår undervisning. Hos oss möts du av närvarande och lyhörda pedagoger som möter och utmanar barnen i våra genomtänkta och tydliga lärmiljöer, i syfte att stimulera barnen till ett lekfullt och lustfyllt lärande.


Att vara en närvarande pedagog innebär för oss att vi fördelar oss och vistas där barnen är, samt deltar aktivt i deras lek och undervisning både inomhus och utomhus. I vår viljeinriktning utgår vi ifrån principen att de beslut de vuxna tar är baserade på de styrdokument (Skollagen, Diskrimineringslagen samt Läroplanen för Förskolan Lpfö18) som leder till barnens bästa.


Inför läsåret 2022/2023 har pedagogerna fått utbildning i rörelse, hälsa. De har fått föreläsningen i rörelsens påverkan på vår hälsa och framför allt på vår hjärnas utveckling. Detta kommer att sätta sina spår i verksamheten med barnen då vi Mån-tors kl 9 kommer att ha ett rörelsepass tillsammans.


Vi kommer även att satsa mycket på lekens betydelse för barnens utveckling och lärande. Vi kommer att bygga upp nya lekmiljöer inomhus och utomhus på förskolan samt satsa på fortbildning för pedagoger.


Avdelningar

Förskolan är uppdelad i tre olika skepp. Skeppen är döpta till Vatten, Eld samt Luft och består av en 1-3 årsavdelning och en 3-5 årsavdelning. Vi arbetar med ”öppna” dörrar mellan avdelningarna där samarbete är en naturlig del i verksamhetens vardag.
Våra miljöer är föränderliga och synliggör samt förstärker de projekt som är igång på varje avdelning. Vår förskola har även ett större rum avsedd för rörelse, ett bibliotek samt (ett rum för olika rollekar).


Inskolning

På Östragårdens förskola använder vi oss utav en föräldraaktiv inskolning. Vi startar inskolningen med en introduktionsdag där barnet och vårdnadshavarna upptäcker förskolemiljön tillsammans, en kort dag på ca 1 timme. Inskolningsperioden är avsatt att vara 2 veckor lång och är individanpassad. Till början är vårdnadshavaren med sitt barn på förskolan och är delaktig i verksamheten mellan kl. 9-14. Efter det så börjar ni successivt lämna ert barn på förskolan kortare stunder.


Besök
Kontakta oss på telefon så bokar vi ett besök!


På denna sidan hittar du våra kontaktuppgifter


Tveka inte att höra av dig till oss!

Varmt välkomna!!

Kontakta oss

Östragårdens förskola

Dalslundsvägen 162 Åkarp

Rektor Karin Åström, tfn 040-625 67 72
E-post: Karin.Astrom@burlov.se

Senast uppdaterad:

Förskola & skola