Burlövs kommun

Inflytande

Vårt mål är att du som elev ska ha reellt inflytande över din utbildning och övergripande frågor som rör hela verksamheten. För att åstadkomma detta finns särskilda forum för elevinflytande utöver möjligheten att påverka innehåll och arbetssätt i den dagliga undervisningen.

 

Elevröster

En gång om året tar vi reda på vad eleverna tycker om vår skola. Som elev deltar man anonymt och kan svara på frågor som rör trivsel, undervisningen, lokaler, studievägledning, rektor och expedition. Elevernas synpunkter kan samlas in på olika sätt, ibland genom enkät och skriftligt och ibland genom intervjuer och muntligt.

 

Elevråd

Elevrådets uppgift är bland annat att till skolledningen framföra synpunkter eller önskemål från elever i alla klasser på skolan. Elevrådsrepresentanter väljs i början av läsåret. Elevrådet träffas varannan månad. Som elev kan du vara med och påverka i frågor som rör lektioner, läromedel, ordningsregler och studiero samt schemabrytande aktiviteter med mera. Är du intresserad och vill vara med och påverka i frågor som handlar om din skola? Prata med din mentor!

 

Klassråd

Klassråd hålls varje vecka i alla klasser på gymnasieenheten. På klassråden tar man upp frågor som är aktuella för eleverna och för förslag, synpunkter och önskemål vidare till elevrådet.

 

Utvärdering

Utvärderingar av undervisningen sker kontinuerligt under läsåret. Då har eleverna möjlighet att tycka till om undervisningen och lärarna kan anpassa och utveckla sitt arbete för att tillgodose elevernas synpunkter.

Kontakta oss

Gymnasieenheten


Maria Wemmerström

Biträdande rektor 040-625 65 10

maria.wemmerstrom@burlov.se


Göran Olsson

Skolsekreterare 040-625 60 03

goran.olsson@burlov.se


Besöksadress: 

Lundavägen 68

232 02 Åkarp


Postadress:
Burlövs kommun

Gymnasieenheten

Box 53

232 21 Arlöv

Senast uppdaterad:

Förskola & skola