Burlövs kommun
www.burlov.se

I Burlöv finns åtta grundskolor.
Barn som bor i kommunen har rätt
att gå i en kommunal skola nära hemmet.
Finns det plats kan man välja
en annan kommunal skola i kommunen.
Tänk på att om du väljer en skola längre bort
så ansvarar du själv
för transport till och från skolan.

Grundskola

I Burlöv finns åtta grundskolor att välja mellan

Skolbarnsomsorg (fritids) sker inom grundskolans ram efter skoltidens slut för barn i förskoleklass och grundskola. Barn mellan sex och tolv år erbjuds skolbarnomsorg. Förskoleklass är numera en obligatorisk skolform för sexåringar. 

Att välja skola

Barn som bor i kommunen har rätt att gå i en kommunal skola i närområdet. I mån av plats finns också möjligheten att välja en annan kommunal skola i kommunen. Tänk på att om du väljer en skola utanför ditt närområde så ansvarar du själv för transport till och från skolan.


För de flesta barn och föräldrar är valet av en skola i närheten av hemmet ett naturligt val. Kort skolväg och nära till skolkamrater ses som viktiga fördelar. Friheten att välja en skola, kommunal skola eller friskola, i en annan kommun är dock lagstadgad.


I undersökningen Öppna jämförelser grundskola kan du jämföra olika skolors resultat. Undersökningen genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Jobba i våra skolor

De bästa möjligheterna att lyckas i skolan får de elever som har en rik miljö med goda förutsättningar. Därför arbetar vi i Burlöv mycket medvetet med att berika lärmiljöer för våra 1900 elever och skapa ett klimat där lärande och utveckling har de bästa förutsättningarna.


Alla elever i våra skolor har sedan flera år tillbaka en egen läsplatta, och alla våra klassrum är utrustade med moderna projektorer och tillbehör. Eleverna möter estetiska inslag i en integrerad och ämnesövergripande undervisning. Arbetet vi bedriver utgår alltid från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Som lärare på våra skolor jobbar du kollegialt och vrider och vänder utmaningar tillsammans med dina kollegor.


I linje med förskolans goda arbete inom språkutveckling fortsätter även skolorna med ett medvetet och genomsyrande arbete kring ditt barns språkliga utveckling. Du möter oss just nu i mitten av detta arbete, och vi kommer att fortsätta jobba intensivt under de kommande åren. Vi rustar våra elever för att kunna hantera kommunikation i både tal, skrift och bild.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Förskola & skola