Burlövs kommun
www.burlov.se

Torngatans förskola

Barn med fingerfärg på händerna

Torngatans förskola är belägen i Arlöv med närhet till bibliotek, lekplatser samt fina grönområden. Förskolan har i dagsläget 2 avdelningar, 1 yngrebarns avdelning och 1 äldrebarns avdelning. Torngatans utemiljö har förutom gården ett utrymme som i dagsläget används som uteateljé

Avdelningar

Nyckelpigan – yngre barn
Fjärilen - äldre barn


Utveckling och lärande

Burlövs kommuns gemensamma fokusområde 2022/2023 är Lekresponsivt. Torngatans förskola har valt att fördjupa sig i Leken med fokus på kreativa tillgängliga lek och lärmiljön.

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet,
kreativitet och lust att leka och lära.

(Lpfö 18 S. 13)

 

Vi strävar efter ett projekterande arbetssätt där barnens nyfikenhet, intresse, tidigare erfarenheter samt lust att leka och lära är utgångspunkten för utbildning och undervisning. Miljöerna är inbjudande med tillgängligt och föränderligt material. Både barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna, trygga och viktiga på förskolan.


Kontakt

Vid frågor om förskolan, inskolning och besök kontakta avdelning Nyckelpigan på telefon, 0729891583

Utvecklingsdagar 2023:
9/1 och 16/6

Föräldraråd 2023:
15/3 och 14/11

Kontakta oss

Torngatans förskola

Torngatan 4, 232 34 Arlöv

Rektor: Magdalena Tornler tel nr 040-625 60 16

E-post: Magdalena.Tornler@burlov.se


Senast uppdaterad:

Förskola & skola