Burlövs kommun
www.burlov.se

Särskolan är till för barn
med utvecklingsstörning eller hjärnskada.

 

Grundsärskolan har egna kursplaner och betyg.
Burlöv kommun har liksom Staffanstorp och Lomma
ett avtal med Särskolan i Lund.
Det betyder att elever från dessa kommuner
får gå i skola i Lund.
Eleven kan också få sin undervisning
med grundsärskolans kursplan
i en grundskoleklass i hemkommunen.

Anpassad grundskola

Vem är anpassad grundskola till för?

Anpassad grundskola är en skolform som är anpassad till elever som inte bedöms kunna uppnå grundskolans kunskapskrav på grund av att de har en intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller en förvärvad hjärnskada. Utbildningsförvaltningen beslutar om ditt barn har rätt att bli mottagen i skolformen anpassad grundskola.


Anpassad grundskola omfattar utbildning i ämnen och ämnesområden eller en kombination av dessa. Den kan även omfatta ämnen enligt grundskolans kursplan.


Mottagande i anpassad grundskola

Frågan om en elev kan bli mottagen i anpassad grundskola kan väckas av vårdnadshavare och personal i skolan eller förskolan.


Utbildningsförvaltningen prövar om eleven har rätt att bli mottagen i anpassad grundskola. För att kunna göra detta krävs vårdnadshavares medgivande samt fyra bedömningar:

  • Psykologisk bedömning
  • Pedagogisk bedömning
  • Social bedömning
  • Medicinsk bedömning


Anpassad grundskola ämnen och ämnesområden finns i Lunds kommun där flera av kommunens grundskolor har klasser för anpassad grundskola. Klasserna är en del av respektive grundskola. Några mindre skolor har enbart undervisning i anpassad grundskola.


Det finns även elever mottagna i anpassad grundskola som är integrerade i den ordinarie grundskolans verksamhet i Burlövs kommun.


Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola med sina fyraåriga program vänder sig till ungdomar som gått anpassad grundskola. Flera program finns på anpassad gymnasieskola i Lund och i Malmö. Det finns även möjlighet att välja anpassad gymnasieskola på andra orter.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Förskola & skola