Burlövs kommun

Dungens förskola

På Dungens förskola är vardagen full av glädje.

Här uppmuntrar vi barnen att bli självständiga individer. Utgångspunkten för vårt arbetssätt kommer från barnens tankar och intressen och personalens kunnande om barns behov. Dungens förskola ligger bredvid stationen i Åkarp.

Avdelningarna

Vintergatan består av Pluto och Mars som har ett väl inarbetat samarbete mellan avdelningarna för att lära av och med varandra. Som en grundtanke försöker vi att utmana och utveckla oss utefter barngruppernas utveckling och sammansättning där barnens trygghet står i centrum. Gården utvecklar vi efter hand och arbetar med att skapa ”sensoriska rum” på olika delar av gården.

Universum består av Jupiter och Saturnus som är två 3-4 års avdelningar samt Tellus som idag är en renodlad 5 års avdelning.


Vi jobbar med att skapa en vi-känsla och strävar ständigt efter att utmana oss i barns utveckling och lärande. Vi erbjuder en fantastisk utemiljö som ger barnen möjlighet att utveckla sin motorik och kreativitet. Vi klättrar i träd och bygger kojor i vår skogsdunge. Inomhus har vi stora ljusa lokaler med ateljé på varje avdelning. 

Utveckling och lärande

Språkutveckling och barns inflytande är prioriterade mål i vår verksamhet. Vi arbetar för att skapa en lustfylld och lärorik lärmiljö, där barnens bästa ständigt står i fokus. Detta innebär att se det enskilda barnets behov såväl som gruppens möjligheter. 

Vision

Dungens förskolas vision är att barn, föräldrar och personal ska känna sig välkomna och trygga på förskolan. Verksamheten genomsyras av en glädjefylld vardag där pedagogerna tillvaratar barnens nyfikenhet samt lust att lära och leka. Pedagogerna stödjer och uppmuntrar barnen till att bli självständiga och initiativtagande. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. När barnen lämnar förskolan vill vi att de fått många glada skratt och minnen samt en stark självkänsla och en positiv självbild.


Kontakta oss

Dungens förskola

Adress: Elevvägen 1, 232 53 Åkarp
Rektor Ann-Sophie Nilsson, tfn 040-625 66 03

E-post: ann-sophie.nilsson@burlov.se

Senast uppdaterad:

Förskola & skola