Burlövs kommun

Dungens förskola

Utveckling - Möten – Undervisning - Trygghet – Glädje - Hälsa – EN HÅLLBAR FRAMTID

 

På Dungens förskola skapas meningsfulla sammanhang där lärandet är i fokus. Språk och matematik ingår i alla våra projekt. Digitalisering är en del av våra dagar på förskolan och vi använder digitala verktyg på ett medvetet sätt som gynnar barnens lärande, där utforskande och nyfikenhet är i fokus.

 

Hos oss på Dungens förskola är det viktigt att varje barn och vuxen som kommer till oss ska känna glädje och trygghet. Det är vårt främsta mål att hitta varje unik väg att barnen ska få de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande och välmående liv.

 

Måltidspedagogik och utomhuspedagogik är ständiga inslag på våra dagar i förskolan.

Bra mat i samband med fysisk aktivitet, en stimulerande utomhus- och inomhusmiljö det främjar bra vanor för ett fortsatt hållbart liv.

 

Vi vill ha en öppenhet där var och en som verkar på förskolan ska känna att de mår bra och har roligt, samtidigt som det är viktigt att vi har ett demokratiskt perspektiv där både barn och vuxna känner sig delaktiga och kan påverka.

 

Förskollärare och barnskötare är medforskare tillsammans med barnet/barnen och utifrån olika lärande i fokus skapas de mest fantastiska mötena mellan olika människor. Det är genom medvetna förskollärare och barnskötare som ständigt diskuterar, reflekterar och analyserar, olika situationer, möten, material och olika frågeställningar som skapar miljöer och tillfällen där barnen tillsammans och enskilt kan skapa ett lustfyllt lärande. Barnen är med i reflektionsarbetet och kan på så vis vara delaktiga i att påverka sin vardag på Dungens förskola.

 

På Dungens förskola har vi även en lokal specialpedagog som arbeta i förebyggande syfte och som ett stöd till förskollärare och barnskötares arbete på förskolan. Bildstöd är framtaget tillsammans med specialpedagog och finns på varje avdelning, syftet med det är att förstärka kommunikationen i vardagen.

 

Ett nära samarbete med hemmet är en förutsättning för att skapa en god relation mellan vårdnadshavare, barn och förskola. Introduktionen är viktigt och vi har som mål att alltid bjuda in er vårdnadshavare till ett första möte på förskolan inför starten för ditt barns introduktion. Då har vi som förskola möjlighet att berätta om Dungens förskola och du som vårdnadshavare har möjlighet att få svar på eventuella funderingar inför ditt barns start på förskolan.

 

Förskolan har idag fem avdelningar med lärmiljöer anpassade utifrån varje barns behov och utveckling.


Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

 

(Läroplan för förskola, Lpfö18, s.7)

 

Varmt välkommen till Dungens förskola

 

 

Film som visar runt på Dungens förskola:

Kontakta oss

Dungens förskola

Adress: Elevvägen 1, 232 53 Åkarp
Rektor Ann-Sophie Nilsson, tfn 040-625 66 03

E-post: ann-sophie.nilsson@burlov.se

Senast uppdaterad:

Förskola & skola