Burlövs kommun
www.burlov.se

Interkommunal ersättning (IKE) till fristående enheter – förskola och grundskola

Interkommunal ersättning

Beslut om grundbelopp

Beslut om grundbelopp

Utifrån kommunfullmäktiges beslut har Burlövs utbildningsförvaltning fastställt generella bidragsnivåer för verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola (grundbelopp). Beslut angående bidrag till interkommunala/fristående enheter har fattats enligt Skollagen (2010:800).

 

Månadsvis utbetalning

Utbildningsförvaltningen i Burlövs kommun fördelar bidragen till respektive enhet varje månad via ett resursfördelningssystem. Utbetalningen beräknas på antalet inskrivna barn/elever i verksamheten den 15:e varje månad. Undantag är juli och augusti månad där avstämningsdag är den 25 augusti. Det är huvudmannens ansvar att senast den siste varje månad inkomma med underlag om nya placeringar eller uppsägningar för den kommande månaden.

 

Avstämning

Avstämningen utgår från de uppgifter som huvudmannen lämnat till Burlövs kommun och som registrerats i verksamhetssystemet.

Eleven ska vara bosatt i Sverige och folkbokförd i Burlövs kommun. Ersättning ges för barn som är 12 månader eller äldre.

Brytpunkt för skolpeng är 1 juli.

 

Avgifter

Burlövs kommun debiterar förskole- och fritidsavgift för barn/elever folkbokförda i Burlövs kommun och som är inskrivna i annan kommuns kommunala verksamhet.

 

Fristående enheter debiterar avgiften själva.

 

För rätt utbetalning krävs uppdaterade barn och elevuppgifter

För att få rätt bidrag måste Burlövs kommun få information om vilka barn/elever, folkbokförda i Burlövs kommun, som går i era förskolor eller skolor. Huvudmannen ska omgående meddela Burlövs kommun när nya barn/elever skrivs in i verksamheten. Detta görs genom att mottagande förskola eller skola fyller i nedanstående e-tjänst:

 

E-tjänst för Anmälan, Mottagande av barn/elever - fristående enhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Förändringar

Vid eventuella förändringar av placering måste detta omgående meddelas till Burlövs kommun.

 

Uppsägningstid – förskola och fritidshem

Kommunalt bidrag utgår ej under uppsägningstiden om barnet ej använder platsen. Föräldraavgift kan erhållas från vårdnadshavaren under uppsägningstiden

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Förskola & skola