Burlövs kommun
www.burlov.se

Kommunalt aktivitetsansvar för dig som inte går på gymnasiet

Är du 16–19 år, bor du i Burlövs kommun och saknar gymnasieutbildning eller har ofullständiga betyg från gymnasiet? Då kan du få råd och stöd för att komma vidare mot studier eller arbete.

Vill du börja plugga igen men vet inte vilken utbildning du ska välja? Funderar du på att hoppa av din gymnasieutbildning? Eller kanske vill du få stöd i att söka jobb? Vi erbjuder information och vägledning - tillsammans kan vi hittar den lösning som passar bäst för dig just nu.


Exempel på vad vi kan göra för dig:

 

  • Studie- och yrkesvägledning mot studier på gymnasiet, folkhögskolor eller Vuxenutbildningen
  • Hjälp med ansökningar till utbildning
  • Ordna och följa med på studiebesök
  • Stöd i arbetssökande
  • Kontakta andra myndigheter och organisationer
  • Hitta mål och motivation

 

Hur tar jag del av insatserna inom KAA?

Du som är under 20 år får brev hem om vi inte hittar uppgifter om att du går i skolan eller har annan sysselsättning. Det är frivilligt att ta del av våra insatser. Har du inte redan blivit kontaktad av oss så är du välkommen att höra av dig!

 

Är du förälder till en ungdom som varken arbetar eller studerar?

Hör av dig till oss, vi delar gärna med oss av hur vi tillsammans kan stötta din ungdom att komma vidare till arbete eller studier.

Enligt skollagen 29 kap. 9§ har kommuner ett aktivitetsansvar för ungdomar som:

  • inte har fyllt 20 år
  • har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet efter skolpliktig ålder
  • inte går i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning
  • inte har en gymnasieexamen, ett gymnasiesärskolebevis eller fullföljd motsvarande utbildning med godkänt resultat.

Kommunen ska arbeta för att ungdomarna erbjuds aktiviteter som syftar till att de närmar sig studier eller arbete. Vi ska söka upp och erbjuda möjligheter och stöd till dig som tillhör den gruppen. I Burlövs kommun ligger KAA-ansvaret under enheten Arbete och försörjning.

Kontakta oss

Kommunala Aktivitetsansvaret

Ungdomskoordinator

peak@burlov.se

040-625 69 88

Besök: Hantverkaregatan 18, Arlöv

Senast uppdaterad:

Förskola & skola