Burlövs kommun
www.burlov.se

Studiefinansiering

några mynt i en hög, en penna och en miniräknare

Studierna på Komvux Burlöv är avgiftsfria. Inom SFI står skolan för läromedel och inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning betalar du dina läromedel själv. Du ansöker om studiemedel på CSN:s webbplats för studier inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

 

Studiemedel

Studiemedel söker du via CSN's hemsida. Studier på SFI ger inte rätt till studiemedel. Om du sökt CSN måste du själv meddela eventuella ändringar i dina studier (utifrån din CSN ansökan) till CSN, så som avbrott, förlängningar eller förkortningar av dina studier.

 

Kursstart 2024-04-01

Studerar du 10 veckor på en kurs, ansök såhär:

Period 1: 2024-04-01 till 2024-06-07

 

Studerar du 20 veckor på en kurs ansök såhär:

Period 1: 2024-04-01 till 2024-06-07

Period 2: 2024-08-12 till 2024-10-18

Kursen har studieuppehåll under sommaren 10 juni till 9 augusti.

 

Studiestartatstöd

Om du är inom målgruppen för studiestartsstöd kan du ansöka tillsammans med en studie och yrkesvägledare. Det är riktat till arbetslösa med kort utbildning och som inte haft studiemedel under de senaste tre åren. Mer information om kraven för stödet hittar du på CSN:s webbplats.

 

Kontakta någon av våra studie- och yrkesvägledare för mer information om studiefinansiering.

Kontakta oss

Komvux expedition

tfn: 040-625 65 32


Studievägledare

Svenska för invandrare (SFI)

Mattias Runehammar

tfn: 040-625 65 38

 

Grundläggande och gymnasiala kurser på Komvux Burlöv

Eva Splittorff

tfn: 040-625 65 39

 

Grundläggande och gymnasiala kurser i andra kommuner

Nasit Talib

tfn: 040-625 68 90


E-post: komvux@burlov.se

Post: Box 53, 232 21 Arlöv

Besök: Lundavägen 26 i Arlöv


Följ oss på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.!

Senast uppdaterad:

Förskola & skola