Burlövs kommun
www.burlov.se

Tilläggsbelopp - Modersmål

Denna information rör ej privatpersoner.
Ansökan görs av annan kommun eller privat skola.

Tilläggsbelopp modersmålsundervisning

Ansökan om tilläggsbelopp kan göras av enskild huvudman för elev som är folkbokförd i Burlövs kommun. Tilläggsbelopp kan beviljas för elev som har/kommer att erbjudas modersmålsundervisning.

Så görs ansökan

Ansökan ska ha inkommit senast 15 juni för elever som redan går i skolans verksamhet. För verksamhet som tar emot ny elev mottas ansökan löpande. Generellt beviljas tilläggsbelopp från och med den månad som komplett ansökan inkommit. För att vara berättigad till tilläggsbelopp för modersmålundervisning ska följande kriterier vara uppfyllda:


  • En eller båda föräldrarna/vårdnadshavarna ska ha ett annat språk än svenska som sitt modersmål.
  • Modersmålet ska vara elevens dagliga umgängespråk i hemmet
  • För elev i grundskola gäller att eleven ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet.
  • För elev i gymnasiet gäller att eleven ska ha goda kunskaper i modersmålet.
  • Elev på gymnasiet har läst mindre än sju år modersmålsundervisning under sin skoltid inklusive grundskola.


Om eleven inte längre deltar i modersmålsundervisningen ska detta meddelas Burlövs kommun. Felaktigt utbetalt tilläggsbelopp återkrävs.


Ansökan om tilläggsbelopp görs skriftligt och undertecknas av rektor i förskola eller skola.

Beslut om tilläggsbelopp rörande enskild huvudman överklagas hos Förvaltningsdomstol.


Ansökan skickas med post till:

Burlövs kommun

Utbildnings- och kulturförvaltningen

Tilläggsbelopp modersmål

Box 53

232 21 Arlöv

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Förskola & skola