Burlövs kommun
www.burlov.se

Kvalitetsarbete Grundskolan

Burlöv bygger utmärkt undervisning

Burlövs kommun har en historik att arbeta kommungemensamt med skolutveckling. Framgångsrik skolutveckling kräver en gemensam vision för att koncentrera ansträngningarna åt samma håll. Fokus för ansträngningarna bör vara ett kontinuerligt förbättringsarbete avseende lärares undervisning så att det skapas goda lärmiljöer för skolans elever.

 

Framgångsrik skolutveckling kräver också att skolledare fokuserar sin kommunikation på läroplan och måluppfyllelse samt strukturerar skolans arbete så att kollegialt lärande möjliggörs. Reflektion görs gemensamt utifrån att lärare prövar undervisningspraktiker och problematiserar dem.

Burlövs utgångspunkt

I Burlövs kommun utgår vi ifrån att alla elever bemöts respektfullt och att lärmiljön präglas av tillit. Vi utgår också ifrån att alla elever möts av höga förväntningar och en tro på att var och en kan utvecklas utifrån sitt nuläge. Alla lärare ska gestalta en undervisning som motiverar, engagerar och utmanar alla elever och stimulerar elevens reflektion kring sitt eget lärande och sin egen utveckling. Vi utgår ifrån att alla elever möts av en utforskande kultur där misstag är en del i att utvecklas.

Utvecklingsarbetets syfte och riktning

Syftet med Burlövs skolors gemensamma utvecklingsarbete är att kommunens lärare ges möjlighet att utveckla en varierad undervisningsrepertoar av kunskaper, förmågor och strategier som ger dem förutsättningar för en utmärkt undervisning.

Aktuell forskning lyfter fram att utmärkt undervisning består av flera dimensioner – undervisningens måldimension, undervisningens kognitiva dimension, undervisningens sociala dimension och undervisningens lärmiljö. Utifrån den forskningssammanställningen, rektorers tidigare erfarenheter och skolornas nuläge har rektorsgruppen gjort ett urval av fyra av de nio identifierade fokusområdena för utmärkt undervisning.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Förskola & skola