Burlövs kommun
www.burlov.se

Skolskjuts

gul buss

Behöver ditt barn skolskjuts?

Om ditt barn har långt till skolan kan ni ha rätt till skolskjuts, men bara om ni har önskat placering på den skola som ligger närmst hemmet. Väljer du att placera ditt barn på en annan skola får du själv ombesörja transporten. Elever som går i grundsärskola eller gymnasiesärskola i Lund behöver inte längre ansöka om skolskjuts utan endast meddela utbildnings- och kulturförvaltningen

För att ha rätt till skolskjuts skall färdväg/skolväg mellan hem och skola överstiga:

  • 3 km för barn i förskoleklass samt elever i skolår 1-3
  • 4 km för övriga elever.

Med skolväg avses kortast användbara gångväg mellan bostad och den skola som ligger närmst bostaden (folkbokföringsadress).


Skolskjuts

Det är möjligt att bli beviljad skolskjuts om barnet har plats på fritidshem och uppfyller kriterierna för skolskjuts. Fast skolskjutsschema gäller med en tur i anslutning till att skolan börjar och sista tur ca kl. 16.00. För elev som är beviljad skolskjuts gäller en tur i vardera riktningen mellan en upphämtningsplats i närheten av hemmet och skola. För elever som är beviljade skolskjuts och som går i grundsärskola eller gymnasiesärskola skola i annan kommun och har plats på fritidshem/korttidsvistelse i Burlövs kommun kan istället för att resa till hemadress välja att resa till fritidshemmet/korttidsvistelsen.

Ansök om skolskjuts

Du ansöker om skolskjuts inför varje nytt stadium, det vill säga förskoleklass, åk 1, åk 4 och åk 7 samt inför start på gymnasiesärskola (om annan kommun än till Lund).


Observera att ansökan behöver inkomma till förvaltningen senast 31 maj för att garantera att ansökan hinner handläggas innan skolstart i augusti.


Elever i anpassad grund eller gymnasieskola i Lund

Elever som av Burlövs kommun är placerade i grundsärskola eller i gymnasiesärskola i Lund är berättigade till skolskjuts (samåkning) och behöver därmed inte ansöka om sådan utan endast meddela utbildnings- och kulturförvaltningen att skolskjuts behövs.

 

Elever som behöver enskild skolskjuts måste ansöka om detta.

 

Fr.o.m. 1 januari 2024 kommer Vellinge taxi att köra de elever som är folkbokförda i Burlövs kommun och går i anpassad skola i Lund. Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta kommunen eller Vellinge taxi.

 

Kontakt

Kontakta utbildnings- och kulturförvaltningen skolresor@burlov.se eller ring Medborgarservice tel. 040 - 625 60 00.


Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Förskola & skola