Burlövs kommun
www.burlov.se

Svenshögs förskola

Svenshögs förskola – en mötesplats med barnet som huvudperson

På vår förskola finns en mångfald av språk och kultur som barn, föräldrar och personal representerar. Vi har en positiv syn på flerspråkighet och en förståelse för att flera språk kan utvecklas parallellt och att flerspråkighet har positiva effekter på barns språk och kunskapsutveckling. Barn med olika bakgrund möts i förskolan och det gör dem nyfikna och det är också här som barns förståelse för mångfaldssamhället kan utvecklas.


Hos oss på Svenshögs förskola möts alla som jämlika, olika men jämlika. Vi ser förskolan som en plats i samhället där barnet kan bygga sin identitet och se till att det befinner sig i samspel med andra.

 

Syftet med utbildningen på Svenshögs förskola är att genom medforskande pedagogik, interkulturalitet och kreativa språk ge barn en glädjefull och trygg tillvaro fylld av framtidstro. Förskolans arbete präglas av samarbete, hållbarhet, tydliga mål och där barns bästa står i fokus. (Avsiktsförklaring)

 

Den pedagogiska personalen på förskolan utgår från en människosyn där:

  • det kompetenta barnet kan prova sina förmågor, kunskaper och färdigheter
  • det nyfikna barnet genom sin fantasi och kreativitet får lov att prova idéer och finna lösningar
  • det är möjligt för det aktiva och lekfulla barnet att med glädje få röra på sig
  • det trygga barnet genom olika val har möjlighet att påverka sin vardag
  • det självständiga barnet som i samspel med andra vill, vågar och kan
  • barnet uppmuntras att uttrycka sig genom skapande, dans, sång, musik och drama

Vi främjar barns trygghet och självkänsla, vilket vi ser som en förutsättning för att de ska kunna utvecklas på ett positivt sätt.

 

Olika språk och uttrycksätt är viktigt för att få syn på deras olika strategier till lärande och ger en fördjupad förståelse av olika fenomen och företeelser.

 

På förskolan pågår ett intensivt arbete med barns språkutveckling. Genom sagor, rim och ramsor, sång och lek lockar vi dem att undersöka språket. Forskning visar att det systematiska arbetet med språklekar underlättar barns framtida läsinlärning och förebygger lässvårigheter. Genom att använda oss av Före Bornholmsmodellen får alla barn dagliga stunder med högläsning och språklekar som ger dem lustfyllda möten med språket och hur det är uppbyggt.

 

På Svenshögs förskola finns sju avdelningar uppdelade i skepp. En organisation som ska ge barn större möjligheter att upptäcka fler nya miljöer, kompisar och pedagoger.

Våra telefonnummer:

Hoppetossan – för barn i åldrarna 1–3 år
Avdelning Giraffen, tfn 040-625 65 63
Avdelning Krokodilen, tfn 040-625 65 64
Avdelning Puman, tfn 040-625 65 65
Jollen – för barn i åldrarna 3–5 år
Avdelning Lodjuret, tfn 040-625 65 66
Avdelning Späckhuggaren, tfn 040-625 65 67
Kajaken – för barn i åldrarna 3–5 år
Avdelning Koalan, tfn 040-625 65 59
Avdelning Påfågeln, tfn 040-625 65 69

Kontakta oss

Svenshögs förskola

Adress: Kornvägen 1, 232 38 Arlöv
Rektor Jeanette Meyer, tfn 040-625 64 63
E-post: jeanette.meyer@burlov.se

Senast uppdaterad:

Förskola & skola