Burlövs kommun
www.burlov.se

Lärplattor i Burlövs kommun

En-till-en

Burlövs kommun tillhandahåller lärplattor till alla elever i som går i kommunens grundskolor och gymnasieutbildningar. Lärplattan tillhör kommunen och ska återlämnas den dag eleven slutar sin utbildning i kommunens skolor.

Lärplattan är ett läromedel och ska användas i undervisningen för att berika elevernas lärande och öka deras digitala kompetens.

Riktlinjer för hantering på skolorna

Från förvaltningen utgår generella riktlinjer för hur lärplattan ska hanteras i de olika stadierna, men det är skolans rektor i samarbete med personalen som avgör hur man gör i respektive fall. Lärplattorna styrs av olika profiler och eleverna har en profil som begränsar t ex åtkomst av appar. Via en lokal app - Self Service styr skolan tillgången på elevernas lärplattor.

Lärplattorna bör förvaras i skolans godkända säkerhetsskåp så vida inte lärplattan behövs tas hem för att eleven ska kunna utföra sitt skolarbete.

Central hantering av iPads

Alla kommunens iPads och Macdatorer är kopplade till Burlövs kommun genom ett centralt mangeringssystem (MDM). Det innebär att kommunen har möjlighet att göra inställningar på lärplattorna, dela ut appar till dem och styra dem om de försvinner eller blir stulna. En lärplatta som blir stulen kommer genom detta att inte kunna användas av någon utomstående.

Säkerhetskopiering

Eleverna uppmanas att själva säkerställa sitt material via Google Drive. Vid total återställning av elevens lärplatta raderas allt innehåll och kan inte återskapas. Alla filer som ligger på Google Drive återfinns igen när en ny iPad kopplas till användarens googlekonto. Appen Google Foto säkerhetskopierar alla bilder och filmer som tas.

Elevkonton

Eleven erhåller två konton via kommunen.

Google-konto (@edu-burlov.se) används för skolarbete och lagringsyta (obegränsad).

Vklass är kommunens lärplattform och används för kommunikation och bedömning. Inloggning till Google sker via Vklass.

Vid skada och stöld på lärplattan

Lärplattorna är försäkrade och har garanti under två år. Det är av största vikt att skadade lärplattor lämnas in för reparation. All stöld eller förlust polisanmäls. Om stölden sett utanför skoltid ska vårdnadshavare bistå vid polisanmälan.

Vid uppenbar oaktsamhet kan hemmet krävas ersättning för skada och/eller begränsningar i hur eleven får tillgång till sin lärplatta. Detta avgör rektor.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Förskola & skola