Burlövs kommun
www.burlov.se

Södervångskolan åk F-3

Välkommen till Södervångskolan

Välkommen in till oss på Södervångskolan. En skola som andas historia. Här möts du av engagerade pedagoger och glada elever. På skolan är vi endast fem klasser, vilket innebär att klasserna har ett tätt samarbete. 

Eleven och språket

Hos oss är eleverna och deras delaktighet vårt fokusområde. Vi arbetar ämnesintegrerat och språkutvecklande. Vi lägger stor fokus vid att eleverna från början lär sig de begrepp som är relevanta och nödvändiga för deras inlärning samt att dessa begrepp kopplas till fler ämnen. Vi tror på att alla elever behöver vara delaktiga för att få ett lustfyllt lärande och därför har vi ett stort fokus på detta genom att eleverna får vara med och välja mellan olika inlärningsformer.

Sammanhållning

Vi har möjligheten att lära känna alla pedagoger och elever. Detta leder till en stor trygghet för både barn och vårdnadshavare. Vi har gemensamma storsamlingar där eleverna uppträder och visar upp saker för varandra. Vi har även faddergrupper där barnen arbetar med elever från olika klasser för att öka vi-känslan på skolan. På rasterna har vi gemensamma rastlekar/aktiviteter så att även rasten blir trygg och lustfylld.

Kontakta oss

Södervångskolan åk F-3

Adress: Alnarpsvägen 6
Rektor: 040-625 64 94
e-post: akarpsrektorsomrade@burlov.se

Senast uppdaterad:

Förskola & skola