Burlövs kommun
www.burlov.se

Ansökan tilläggsbelopp - Elevhälsa

Denna information rör ej privatpersoner.

Tilläggsbelopp

Ansökan om tilläggsbelopp kan göras av enskild huvudman för barn och elev som är folkbokförd i Burlövs kommun. Tilläggsbelopp kan beviljas för extraordinärt stödbehov eller om elev ska erbjudas modersmålsundervisning.


Tilläggsbelopp kan sökas per termin. Därefter behöver ny ansökan inkomma.

 

Tidplan för ansökan

Ansökan ska ha inkommit:

Senast 1 juni för ansökan till höstterminen

Senast den 1 november för ansökan till vårterminen


För nya elever och elever vars behov inte tidigare varit kända ska ansökan lämnas in snarast möjligt eftersom tilläggsbelopp/riktad resurs beviljas först från och med den månad som komplett ansökan inkommit.


Ansökan om tilläggsbelopp/riktad resurs görs skriftligt och undertecknas av rektor. Endast fullständig ansökning behandlas vilket innebär att kompletteringar kan begäras in vid behov.

Beslut om tilläggsbelopp rörande enskild huvudman överklagas hos Förvaltningsdomstol.  

Ansökan med bifogade dokument skickas med post till
Burlövs kommun

Utbildnings- och kulturförvaltningen

Verksamhetschef Centrala elevhälsan

Box 53

232 21 Arlöv

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Förskola & skola