Burlövs kommun
www.burlov.se

Svanetorpskolan åk F-3

Välkommen till Svanetorpskolan

När du kommer till Svanetorpskolan slås du direkt av den fantastiska utemiljön. I de fina omgivningarna är vi ute så mycket som möjligt, dels för att ta vara på miljön men också för att genom fysisk aktivitet gynna lärandeprocessen.

Personlig miljö

Svanetorp är en liten F-3-skola med en klass för varje årskurs samt ett fritidshem. Det gör att alla känner varandra och varje barn uppmärksammas av flera vuxna varje dag.

Eleven i centrum

Personalen har stor frihet att utforma verksamheten utifrån elevernas förutsättningar och intressen.

På Svanetorpskolan arbetar vi aktivt med att låta eleverna vara delaktiga. Skolbarnen är med redan när vi planerar undervisningen, och på lektionerna engagerar vi dem så att de också kan lära av varandra. Med elevens val får skolbarnen påverka sättet som vi arbetar på för att redan tidigt lära sig att ta ansvar, uppmuntra och inspireras av varandra.

Viktigt med språk och värdegrund

På Svanetorpskolan arbetar vi med språkutveckling genom att utveckla alla våra sätt att uttrycka oss på, även de estetiska. Vi ser fritidsverksamheten som en arena där eleverna kan växa och skapa relationer och vi arbetar hela tiden med värdegrundsfrågor. Fritidshemmet har egna lokaler för olika verksamheter.

Kontakta oss

Svanetorpskolan åk F-3

Adress: Bågevägen 20
Telefon: 040-625 67 86
e-post: akarpsrektorsomrade@burlov.se

Senast uppdaterad:

Förskola & skola