Burlövs kommun
www.burlov.se

Vårboskolan åk 7-9

Välkommen till Vårboskolan!

På Vårboskolan möts du av engagerad och kompetent personal med mycket värme och hjärta. Vårt mål är att alla elever ska växa och utvecklas under sin tid på högstadiet och att de ska vara redo att möta en värld i ständig utveckling. Elever som lämnar Vårboskolan är nyfikna på och medvetna om sig själva, sina medmänniskor och sin omgivning.


Vi har sedan hösten 2016 varit en del av MFF:s fotbollsakademi och vi har akademielever i alla årskurser.

Kommunikation och språk

På Vårboskolan arbetar vi medvetet med att lära eleverna att ta vara på alla sina resurser. Vi har en enorm språkkompetens på skolan och vi arbetar systematiskt med elevernas språkutveckling, bland annat genom translanguaging, och utgår från att alla vill och kan lära sig. Vi arbetar mycket med digitala verktyg och alla våra elever har en egen Ipad som används som ett viktigt lärverktyg på lektionerna.

Trygghet och studiero

På Vårboskolan har vi utvecklat ett gemensamt förhållningssätt som gör att eleverna känner sig trygga och sedda. Eleverna möts varje morgon vid ytterdörren från någon ur elevhälsan och på rasterna har vi hög personaltäthet i korridorer och övriga rastutrymmen. Vi har en elevkoordinator som tillsammans med mentorer och elevhälsa finns tillgänglig för eleverna under hela skoldagen.

Undervisning och kvalitetsarbete

Personalen arbetar gemensamt för att ständigt utveckla undervisningen på Vårboskolan utifrån elevernas behov. Pedagogerna arbetar både i arbetslag och i ämneslag för att kunna ge alla elever bästa förutsättningar i skolan. Våra ämneslag leds av fem förstelärare, men all personal är delaktiga och lika viktiga i vårt utvecklingsarbete. Vi har ett nära samarbete mellan elevhälsa och undervisande lärare och vi arbetar tillsammans, på vetenskaplig grund, för att lärmiljön och undervisningen ska vara utvecklande för alla våra elever.

Värdegrund och likabehandling

På Vårboskolan finns alltid plats för alla. Vi utgår från allas lika värde och vi har nolltolerans mot kränkningar. Vårt förhållningssätt är att alla ska behandla sig själva och andra med respekt. Genom en hög vuxennärvaro och personal som tror på och tycker att goda relationer är ett måste – har vi skapat ett tillåtande och tryggt klimat på Vårboskolan.

Kontakta oss

Vårboskolan åk 7-9 och Mottagningsenheten åk 1-9

Adress: Lundavägen/Kärleksgatan
Telefon expeditionen Vårboskolan: 040-625 62 22
Telefon expeditionen Mottagningsenheten: 040-625 62 63
E-post: exp.varboskolan@burlov.se

Senast uppdaterad:

Förskola & skola