Burlövs kommun

Kombinationsutbildning

Bild på servicepersonal i olika butiker

Försäljning och service

Vill du gå en yrkesutbildning som ger dig möjlighet att arbeta med försäljning och service och samtidigt utveckla dina kunskaper i svenska? Då är det här utbildningen för dig! Efter avslutad utbildning kommer du kunna arbeta inom handeln med till exempel försäljning, marknadsföring eller kundservice. Det finns mycket goda möjligheter till jobb för dig som har läst denna utbildning!


Utbildningen är en kombinationsutbildning som pågår under två år. Det första året studerar du i Burlöv och det andra året i Kävlinge. Eftersom utbildningen kombinerar praktiska inslag från yrket med språkutveckling och gymnasiekurser ger den dig möjlighet att både utveckla din yrkessvenska och yrkeskunskaper.


Steg 1 i Burlöv 19 augusti 2024 – 6 juni 2025

Steg 2 i Kävlinge augusti 2025 – juni 2026


Kurser som ingår i steg 1 i Burlöv

 • Entreprenörskap (100 poäng)
 • Personlig försäljning 1 (100 poäng)
 • Servicekunskap 1 (100 poäng)
 • Praktisk marknadsföring 1 (100 poäng)
 • Branschkunskap inom handel (100 poäng)
 • Handel och hållbar utveckling (100 poäng)
 • Orienteringskurs Information och kommunikation (100 poäng)
 • Orienteringskurs Arbetsmarknadskunskap (100 poäng)
 • SFI kurs D eller Grundläggande svenska som andraspråk
 • Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) i 6 veckor

 

Kurser som ingår i steg 2 i Kävlinge

 • Information och kommunikation 1 (100 poäng)
 • Personlig försäljning 2 (100 poäng)
 • Servicekunskap 2 (100 poäng)
 • Handel specialisering (100 poäng)
 • Utställningsdesign 1 (100 poäng)
 • Orienteringskurs Arbetsmarknadskunskap (100 poäng)
 • Grundläggande svenska som andraspråk delkurs 1-4 beroende på genomförda kurser i steg 1.
 • Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) i 8 veckor.

 

Vem kan söka utbildningen?

 • Du som har betyg på SFI i kurs C eller D men även du som studerar på grundläggande svenska som andraspråk delkurs 1 eller 2 kan söka.
 • Du som är intresserad av att arbeta med försäljning och service.
 • Du som kan studera på heltid.
 • Du som kan göra arbetsplatsförlagt lärande (praktik) på heltid.

 

Bild på servicepersonal ute i butiker

Antagningskrav

Du som söker ska som minst ha godkända betyg i SFI kurs C. För att fortsätta på steg 2 i utbildningen ska du ha godkänt betyg i alla gymnasiekurser i steg 1 samt SFI kurs D.

 

Utbildningskostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Eventuella utgifter för studiebesök, kurslitteratur och transport står du som studerande själv för. Eventuella arbetskläder och skor lånas ut av skolan/praktikplatsen.

Kontakta CSN om du är intresserad av att ansöka om studiemedel. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Information till sökandes hemkommun

Beslut om IKE ska avse utbildningen i dess helhet, det vill säga ett beslut avseende steg 1 i Burlöv och ett avseende steg 2 i Kävlinge.

 

Ansökan och urval
Om du är intresserad av att söka kontaktar du en studie- och yrkesvägledare på SFI eller Komvux i kommunen där du bor. Du ansöker genom att fylla i en ansökan via Komvux Burlövs antagningswebb, länk finns nedan. Efter att du har fyllt i ansökan ska du lämna en kopia på din ansökan till vuxenutbildningen i din hemkommun. Efter sista ansökningsdagen kallas ett urval av de sökande till intervju, därefter sker beslut om antagning.

 

Ansökningsperiod 25 mars till 19 maj 2024

ANSÖK HÄR! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I din ansökan ska du skicka med intyg/betyg från SFI eller grundläggande svenska som andraspråk.


För mer information om utbildningen kontakta gärna oss på komvux@burlov.se

Barn och fritid

Vill du gå en yrkesutbildning som ger dig möjlighet att arbeta med barn och unga och samtidigt utveckla dina kunskaper i svenska? Då är det här utbildningen för dig! Efter avslutad utbildning kommer du kunna arbeta som exempelvis elevassistent i skolan, stödpedagog inom LSS eller barnskötare i förskolan. Det finns mycket goda möjligheter till jobb för dig som har läst denna utbildning!


Utbildningen är en kombinationsutbildning som är tvåårig. Det första året studerar du i Burlöv och det andra året i Svedala. Eftersom utbildningen kombinerar praktiska inslag från yrket med språkutveckling och gymnasiekurser ger den dig möjlighet att både utveckla din yrkessvenska och yrkeskunskaper.


Steg 1 i Burlöv: 2024-08-19 - 2025-06-06

Steg 2 i Burlöv: augusti 2025 – juni 2026


Kurser som ingår i steg 1

 • Kommunikation (100 poäng)
 • Lärande och utveckling (100 poäng)
 • Etnicitet och kulturmöten (100 poäng)
 • Pedagogiska teorier och praktiker (100 poäng)
 • Hälsopedagogik (100 poäng)
 • Grundläggande vård och omsorg (100 poäng)
 • Orienteringskurs Inför Lärande och utveckling (100 poäng)
 • Orienteringskurs Inför Pedagogiska teorier och praktiker (100 poäng)
 • Orienteringskurs Studieteknik (50 p)
 • SFI, kurs D
 • Svenska som andraspråk grundläggande delkurs 1 – 2 beroende på progressionstakt.
 • Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) i 6 veckor.


Kurser som ingår i steg 2

 • Pedagogiskt ledarskap (100 poäng)
 • Barns lärande och växande (100 poäng)
 • Människors miljöer (100 poäng)
 • Pedagogiskt arbete (200 poäng)
 • Specialpedagogik 1 (100 poäng)
 • Specialpedagogik 2 (100 poäng)
 • Orienteringskurs Inför Specialpedagogik (100 poäng)
 • Orienteringskurs Pedagogiskt arbete (50 poäng)
 • Svenska som andraspråk grundläggande delkurs 1-4 beroende på genomförda kurser i steg 1.
 • Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) 12 veckor


Vem kan söka utbildningen?

 • Du som har betyg på SFI i kurs C eller D men även du som studerar på grundläggande svenska som andraspråk delkurs 1 eller 2 kan söka.
 • Du som är intresserad av att arbeta med barn och ungdomar.
 • Du som kan studera på heltid.
 • Du som kan göra arbetsplatsförlagt lärande (praktik) på heltid.


Antagningskrav
Du som söker ska som minst ha godkända betyg i SFI kurs C. För att fortsätta på steg 2 i utbildningen ska du ha godkänt betyg i alla gymnasiekurser i steg 1 samt SFI kurs D. Alla antagna behöver visa ett registerutdrag ur Belastningsregistret.


Utbildningskostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Eventuella utgifter för studiebesök, kurslitteratur och transport står du som studerande själv för. Eventuella arbetskläder och skor lånas ut av skolan/praktikplatsen.

Kontakta CSN om du är intresserad av att ansöka om studiemedel. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Ansökan och urval
Om du är intresserad av att söka kontaktar du en studie- och yrkesvägledare på SFI eller Komvux i kommunen där du bor. Du ansöker genom att fylla i en ansökan via Komvux Burlövs antagningswebb, länk finns nedan. Efter att du har fyllt i ansökan ska du lämna en kopia på din ansökan till vuxenutbildningen i din hemkommun. Efter sista ansökningsdagen kallas ett urval av de sökande till intervju, därefter sker beslut om antagning.


Ansökningsperiod 25 mars till 19 maj 2024

ANSÖK HÄR! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I din ansökan ska du skicka med intyg/betyg från SFI eller grundläggande svenska som andraspråk. Tänk på att ett registerutdrag ur Belastningsregistret (inget krav att bifoga ansökan direkt men bör ansökas om i samband med ansökan).


För mer information om utbildningen kontakta gärna oss på Komvux Burlöv på komvux@burlov.se

Kontakta oss

Komvux expedition

tfn: 040-625 65 32


Studievägledare

Svenska för invandrare (SFI)

Mattias Runehammar

tfn: 040-625 65 38

 

Grundläggande och gymnasiala kurser på Komvux Burlöv

Eva Splittorff

tfn: 040-625 65 39

 

Grundläggande och gymnasiala kurser i andra kommuner

Nasit Talib

tfn: 040-625 68 90


E-post: komvux@burlov.se

Post: Box 53, 232 21 Arlöv

Besök: Lundavägen 26 i Arlöv


Följ oss på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.!

Senast uppdaterad:

Förskola & skola