Burlövs kommun

Kombinationsutbildning

Vill du gå en yrkesutbildning som ger dig möjlighet att arbeta med barn och unga och samtidigt utveckla dina kunskaper i svenska?

 

Då är det här utbildningen för dig! Efter avslutad utbildning kommer du kunna arbeta som exempelvis elevassistent i skolan, stödpedagog inom LSS eller barnskötare i förskolan. Det finns mycket goda möjligheter till jobb för dig som har läst denna utbildning!

 

Utbildningen är en kombinationsutbildning som är tvåårig. Det första året studerar du i Burlöv och det andra året i Svedala. Eftersom utbildningen kombinerar praktiska inslag från yrket med språkutveckling och gymnasiekurser ger den dig möjlighet att både utveckla din yrkessvenska och yrkeskunskaper.

 

Steg 1 i Burlöv 21 augusti 2023 – 7 juni 2024

Steg 2 i Svedala augusti 2024 – juni 2025

 

Information till sökandes hemkommun

Beslut om IKE ska avse utbildningen i dess helhet, det vill säga ett beslut avseende steg 1 i Burlöv och ett avseende steg 2 och 3 i Svedala.

 

Kurser som ingår i steg 1

 • Kommunikation (100 poäng)
 • Lärande och utveckling (100 poäng)
 • Etnicitet och kulturmöten (100 poäng)
 • Pedagogiska teorier och praktiker (100 poäng)
 • Skapande verksamhet (100 poäng)
 • Orienteringskurs Yrkessvenska inom Barn och fritid (100 poäng)
 • Orienteringskurs Arbetsmarknadskunskap (100 poäng)
 • Orienteringskurs Digital kompetens (100 poäng)
 • SFI, kurs D
 • Svenska som andraspråk grund delkurs 1 – 2 beroende på progressionstakt.
 • Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) i 6 veckor.

Kurser som ingår i steg 2

 • Pedagogiskt ledarskap (100 poäng)
 • Barns lärande och växande (100 poäng)
 • Människors miljöer (100 poäng)
 • Pedagogiskt arbete (200 poäng)
 • Hälsopedagogik (100 poäng)
 • Specialpedagogik 1 (100 poäng)
 • Specialpedagogik 2 (100 poäng)
 • Grundläggande vård och omsorg (100 poäng)
 • Svenska som andraspråk grund delkurs 1-4 beroende på genomförda kurser i steg 1.
 • Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) 12 veckor

Vem kan söka utbildningen?

 • Du som har betyg på SFI, kurs C.
 • Du som är intresserad av att arbeta med barn och ungdomar.
 • Du som kan studera på heltid.
 • Du som kan göra Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) på heltid.

 

Antagningskrav
Du som söker ska ha godkända betyg i SFI, kurs C . För att kunna fortsätta på steg 2 ska du ha klarat av alla gymnasiekurser i steg 1 samt SFI, kurs D. Alla antagna behöver visa ett registerutdrag ur Belastningsregistret.

 

Utbildningskostnad
Utbildningen är kostnadsfri. Eventuella utgifter för studiebesök, kurslitteratur och transport står du som studerande själv för. Eventuella arbetskläder och skor lånas ut av skolan/praktikplatsen. Utbildningen berättigar dig, som har varit bosatt i Sverige i minst två år, att söka studiemedel hos CSN. Observera att detta inte gäller SFI-delen av utbildningen.

 

Ansökan och urval
Om du är intresserad av att söka, kontaktar du en studie- och yrkesvägledare på SFI eller Komuvx i kommunen där du bor. Det är din kommun som avgör om du kan påbörja utbildningen. Du ansöker genom att fylla i en ansökan via www.yrkessfiskane.se Länk till annan webbplats. Efter att du har fyllt i ansökan kommer den att skickas till din hemkommun. Vi skickar en bekräftelse på din anmälan via e-post. Efter sista ansökningsdag kallas ett urval av de sökande till intervjuer. I samband med intervjun gör du även en skriftlig uppgift, där du motiverar varför du vill läsa utbildningen.

 

Sista ansökningsdag 21 maj 2023!

 

Tänk på att till ansökan ska följande bifogas

 • Intyg/betyg från SFI
 • Personbevis (ändamålfolkbokföring) som är högst en månad gammalt.
 • Ett registerutdrag ur Belastningsregistret (inget krav att bifoga ansökan direkt men bör ansökas om i samband med ansökan).

För mer information om utbildningen kontakta gärna oss på Komvux Burlöv på syv.komvux@burlov.se

 

Tänk på! Utbildningen endast kommer att starta om det finns tillräckligt många sökande.

Vill du arbeta med människor som är i behov av omsorg, omvårdnad och stöd?

 

Att arbeta som undersköterska inom vården är ett omväxlande, roligt och värdefullt arbete där du träffar många människor med olika behov. Sverige har ett stort behov av fler duktiga undersköterskor vilket gör att arbetsmöjligheterna efter avslutad utbildning är goda.

 

Du lär dig om hälsa, medicin, pedagogik, psykologi och om människors olika behov. I utbildningen ingår moment där du tränar språk i verkliga situationer samt de yrkeskunskaper som krävs för ett framtida arbete som undersköterska.

Utbildningen, som är treårig, är en kombinationsutbildning som ger dig möjligheter att kombinera kurser inom vård och omsorg med fortsatta studier i Svenska. I utbildningen ingår praktik på en arbetsplats. Det första året läser du i Burlöv och de sista två åren läser du i Svedala.

 

Steg 1 i Burlöv 21 augusti 2023 – 7 juni 2024

Steg 2 i Svedala augusti 2024 – juni 2025

Steg 3 i Svedala augusti 2025 – juni 2026

 

Information till sökandes hemkommun

Beslut om IKE ska avse utbildningen i dess helhet, det vill säga ett beslut avseende steg 1 i Burlöv och ett avseende steg 2 och 3 i Svedala.

 

Kurser som ingår i steg 1

 • Anatomi och fysiologi 1 (50 poäng)
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (100 poäng)
 • Omvårdnad 1 (100 poäng)
 • Social omsorg 1 (100 poäng)
 • Psykologi 1 (50 poäng)
 • Orienteringskurs Digital kompetens (100 poäng)
 • Orienteringskurs Yrkessvenska vård (100 poäng)
 • Orienteringskurs Arbetsmarknadskunskap (150 poäng)
 • Orienteringskurs Anatomi (50 poäng)
 • SFI, kurs D
 • Svenska som andraspråk Grund 1–2 beroende på progressionstakt.
 • Arbetsplatsförlagt lärande i 6 veckor.

Kurser som ingår i steg 2

 • Orienteringskurs Digital kompetens (100 poäng)
 • Gerontologi och geriatrik (100 poäng)
 • Hälso- och sjukvård 1 (100 poäng)
 • Psykiatri 1 (100 poäng)
 • Svenska som andraspråk Grund delkurs 1-4 beroende på genomförda kurser i steg 1
 • Arbetsplatsförlagt lärande i 10 veckor

Kurser som ingår i steg 3

 • Anatomi och fysiologi 2 (50 poäng)
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (100 poäng)
 • Hälso- och sjukvård 2 (100 poäng)
 • Omvårdnad 2 (100 poäng)
 • Psykiatri 2 (100 poäng)
 • Social omsorg 2 (100 poäng)
 • Samhällskunskap 1a1 (50 poäng)
 • Svenska som andraspråk 1 (100 poäng)
 • Vård och omsorg – specialisering (100 poäng)
 • Orienteringskurs Arbetsmarknadskunskap (100 poäng)
 • Arbetsplatsförlagt lärande i 8 veckor

Vem kan söka utbildningen?

 • Du som har betyg på SFI, kurs C.
 • Du som är intresserad av att arbeta inom vård.
 • Du som kan studera på heltid.
 • Du som kan göra Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) på heltid.

 

Antagningskrav
Du som söker ska ha godkända betyg i SFI, kurs C. För att kunna fortsätta på steg 2 ska du ha betyg på alla gymnasiekurser i steg 1 samt SFI, kurs D. Alla antagna behöver visa ett registerutdrag ur Belastningsregistret.

 

Utbildningskostnad
Utbildningen är kostnadsfri. Eventuella utgifter för studiebesök, kurslitteratur och transport står du som studerande själv för. Eventuella arbetskläder och skor lånas ut av skolan/praktikplatsen. Utbildningen berättigar dig, som varit bosatt i Sverige i minst två år, att söka studiemedel hos CSN. Observera att detta inte gäller SFI-delen av utbildningen.

 

Ansökan och urval
Om du är intresserad av att söka, kontaktar du en studie- och yrkesvägledare på SFI eller Komuvx i kommunen där du bor. Det är din kommun som avgör om du kan påbörja utbildningen. Du ansöker genom att fylla i en ansökan via www.yrkessfiskane.se Länk till annan webbplats. Efter att du har fyllt i ansökan kommer den att skickas till din hemkommun. Vi skickar en bekräftelse på din anmälan via e-post. Efter sista ansökningsdag kallas ett urval av de sökande till intervjuer. I samband med intervjun gör du även en skriftlig uppgift, där du motiverar varför du vill läsa utbildningen.

 

Sista ansökningsdag 21 maj 2023!

 

Tänk på att till ansökan ska följande bifogas

 • Intyg/betyg från SFI
 • Personbevis (ändamålfolkbokföring) som är högst en månad gammalt.
 • Ett registerutdrag ur Belastningsregistret (inget krav att bifoga ansökan direkt men bör ansökas om i samband med ansökan).

För mer information om utbildningen kontakta gärna oss på Komvux Burlöv på syv.komvux@burlov.se

 

Tänk på! Utbildningen endast kommer att starta om det finns tillräckligt många sökande.

Vill du gå en yrkesutbildning som ger dig möjlighet att arbeta med försäljning och service och samtidigt utveckla dina kunskaper i svenska?

 

Då är det här utbildningen för dig! Efter avslutad utbildning kommer du kunna arbeta inom handeln med till exempel försäljning, marknadsföring eller kundservice. Det finns mycket goda möjligheter till jobb för dig som har läst denna utbildning!

 

Utbildningen är en kombinationsutbildning som pågår under två år. Det första året studerar du i Burlöv och det andra året i Kävlinge. Eftersom utbildningen kombinerar praktiska inslag från yrket med språkutveckling och gymnasiekurser ger den dig möjlighet att både utveckla din yrkessvenska och yrkeskunskaper.

 

Steg 1 i Burlöv 21 augusti 2023 – 7 juni 2024

Steg 2 i Kävlinge augusti 2024 – juni 2025

 

Information till sökandes hemkommun

Beslut om IKE ska avse utbildningen i dess helhet, det vill säga ett beslut avseende steg 1 i Burlöv och ett avseende steg 2 i Kävlinge.

 

Kurser som ingår i steg 1

 • Entreprenörskap (100 poäng)
 • Personlig försäljning 1 (100 poäng)
 • Servicekunskap 1 (100 poäng)
 • Praktisk marknadsföring 1 (100 poäng)
 • Branschkunskap inom handel (100 poäng)
 • Handel och hållbar utveckling (100 poäng)
 • Orienteringskurs Information och kommunikation (100 poäng)
 • Orienteringskurs Arbetsmarknadskunskap (100 poäng)
 • SFI, kurs D
 • Svenska som andraspråk grund delkurs 1 – 2 beroende på progressionstakt.
 • Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) i 6 veckor.

Kurser som ingår i steg 2

 • Information och kommunikation 1 (100 poäng)
 • Personlig försäljning 2 (100 poäng)
 • Servicekunskap 2 (100 poäng)
 • Handel specialisering (100 poäng)
 • Utställningsdesign 1 (100 poäng)
 • Orienteringskurs Arbetsmarknadskunskap (100 poäng)
 • Svenska som andraspråk grund delkurs 1-4 beroende på genomförda kurser i steg 1.
 • Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) i 8 veckor.

Vem kan söka utbildningen?

 • Du som har betyg på SFI i kurs C.
 • Du som är intresserad av att arbeta med försäljning och service.
 • Du som kan studera på heltid.
 • Du som kan göra arbetsplatsförlagt lärande (praktik) på heltid.

 

Antagningskrav
Du som söker ska ha godkända betyg i SFI, kurs C. För att kunna fortsätta på steg 2 ska du ha klarat av alla gymnasiekurser i steg 1 samt SFI, kurs D.

 

Utbildningskostnad
Utbildningen är kostnadsfri. Eventuella utgifter för studiebesök, kurslitteratur och transport står du som studerande själv för. Eventuella arbetskläder och skor lånas ut av skolan/praktikplatsen. Utbildningen berättigar dig, som har varit bosatt i Sverige i minst två år, att söka studiemedel hos CSN. Observera att detta inte gäller SFI-delen av utbildningen.

 

Ansökan och urval
Om du är intresserad av att söka, kontaktar du en studie- och yrkesvägledare på SFI eller Komuvx i kommunen där du bor. Det är din kommun som avgör om du kan påbörja utbildningen. Du ansöker genom att fylla i en ansökan via www.yrkessfiskane.se Länk till annan webbplats. Efter att du har fyllt i ansökan kommer den att skickas till din hemkommun. Vi skickar en bekräftelse på din anmälan via e-post. Efter sista ansökningsdag kallas ett urval av de sökande till intervjuer. I samband med intervjun gör du även en skriftlig uppgift, där du motiverar varför du vill läsa utbildningen.

 

Sista ansökningsdag 21 maj 2023!

 

Tänk på att till ansökan ska följande bifogas

 • Intyg/betyg från SFI
 • Personbevis (ändamålfolkbokföring) som är högst en månad gammalt.
 • Ett registerutdrag ur Belastningsregistret (inget krav att bifoga ansökan direkt men bör ansökas om i samband med ansökan).

 

För mer information om utbildningen kontakta gärna oss på Komvux Burlöv på syv.komvux@burlov.se

 

Tänk på! Utbildningen endast kommer att starta om det finns tillräckligt många sökande.

kvinna i röd jacka med ryggen mot kameran

Det här är yrkes-SFI i Skåne

Burlöv är en av 33 skånska kommuner som samverkar genom plattformen för Yrkes-sfi i Skåne. I samarbetet ingår även andra aktörer som till exempel Arbetsförmedlingen och Lärosäten Syd. Utbildningarna är gratis för dig som vill studera och betalas av din hemkommun.


Yrkes-Sfi i Skåne är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Yrkes-Sfi i Skåne ger också en möjlighet att lära sig hur arbetsmarknaden och hur ditt yrke fungerar i Sverige. Syftet är att förkorta tiden till arbete, vidare studier eller företagande.

Kontakta oss

Komvux expedition

tfn: 040-625 65 32

tfn: 040-625 65 33

Studievägledare

Svenska för invandrare (SFI)

Mattias Runehammar

tfn: 040-625 65 38

Grundläggande och gymnasiala kurser på Komvux Burlöv

Eva Splittorff

tfn: 040-625 65 39

Grundläggande och gymnasiala kurser i andra kommuner

Nasit Talib

tfn: 040-625 68 90

 

E-post: komvux@burlov.se

Post: Box 43, 232 21 Arlöv

Besök: Lundavägen 26 i Arlöv


Följ oss på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.!

Senast uppdaterad:

Förskola & skola