Burlövs kommun
www.burlov.se

Lärarnas skolutvecklingskonferens

Lördag 14 oktober är det Lärarnas skolutvecklingskonferens i Lund, arrangerat av Kommunförbundet Skåne. Konferensen bygger på att lärare, förskollärare och skolledare presenterar exempel och erfarenheter från sina verksamheter. Utgångpunkten är undersökningar av skolans och förskolans praktik.

 

De som presenterar på konferensen har skickat in ett skriftligt konferensbidrag som beskriver det som prövats eller undersökts, samt vilka resultat och slutsatser man dragit lärdom av. Vi kan glädjande konstatera att Dalslund 4-6 har fått med tre bidrag!

 

1. Hur kan rektor skapa en röd tråd i den långsiktiga utvecklingen av undervisningskvaliteten på en skola?

Cecilia Wickenberg Rosengren och Therese Petersson beskriver i sin presentation de erfarenheter som gjorts i samband med att utveckla undervisningskvaliteten på skolan mot mer elevaktiva arbetssätt.

 

2. Kan kollegiala auskultationer utveckla det elevaktiva arbetssättet?
Kerstin Johansson och Victor Condori är på plats med en presentation om:

Kan vi fördjupa det kollegiala lärandet genom att systematiskt genomföra lektionsobservationer hos varandra utifrån ett på förhand fastställt auskultationsschema?

 

3. Ökad undervisningseffekt genom Kooperativt Lärande? - implementering i ett kollegier 

Sannas och Mathildas presentation handlar om hur vi implementerat undervisningsmetoden Kooperativt Lärande för lärare och elever år 4-6, Vilka svårigheter och reaktioner vi mött samt hur vi långsiktigt och stegvis nu utvecklas tillsammans inom Kooperativt Lärande.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Förskola & skola