Burlövs kommun
www.burlov.se

Språkporten – Välkomst Burlöv

Nyanlända elever i Burlöv 7 - 19 år

 

Nyanlända elever i Burlöv går i skolan på Välkomsten i max två månader. Därefter börjar eleven på en annan skola i Burlövs kommun.

Antalet elever på Välkomst Burlöv varierar.

 

Innan eleven kan börja på Välkomsten måste vårdnadshavare anmäla barnet på expeditionen på Vårboskolan och fylla i inskrivningspapper. Dessa ska skrivas under av vårdnadshavare eller en god man. Ta också med kvitto på asylansökan/LMA-kort eller liknande och betyg från tidigare skola, om det finns.


Undervisning Välkomst Burlöv

 

På Välkomsten sker undervisning i svenska, matematik och även introduktion i det svenska samhället.

 

Kartläggning för fortsatt skolgång

 

Eleven har inledningsvis ett inskrivningssamtal samt hälsosamtal.

På Välkomst Burlöv sker kartläggning som sedan ligger till grund för elevens fortsatta skolgång. Kartläggningen sker på elevens starkaste språk och rör tidigare skolbakgrund samt kartläggning gällande litteracitet och numeracitet. Allt detta sammanställs i en kartläggningsprofil, så att rektor på bästa sätt kan möta elevens behov av undervisning.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Förskola & skola