Burlövs kommun
www.burlov.se

Kvalitetsarbete Förskola

Kvalitetsarbete Förskola

I Burlövs förskolor pågår ett intensivt arbete med att ge alla barnen på våra enheter de bästa möjligheterna för en rik språkutveckling.

 

Arbetet grundar sig i en väg grundad analys utförd av våra tre centralt placerade specialpedagoger. Metoderna för att få fram våra utvecklingsbehov vad gäller språkutveckling bestod av verksamhetsbesök, enkäter samt intervjuer vilka genomfördes under ett halvårs tid.

 

Detta arbete går under namnet ”Språktrappan”.

 

Språktrappan är uppbyggd i tydliga steg vilka är noga avvägda mot enheternas behov och önskemål. Första steget består i ett grundligt arbete kring barnlitteratur och vikten av att läsa högt samt framför allt samtala om berättelser, sagor och funderingar som uppstår kring det berättade. Det är i dessa samtal som språkutvecklingen och förståelsen för det lästa får möjlighet att växa och ordförrådet blir större.

 

De två påföljande stegen innehåller workshops med Claes Rosvall (länkad) där pedagogerna får flera verktyg och metoder för att använda ett rikt och stimulerande språk under hela dagarna. Vi ska marinera våra barn i språk, som det uttrycks.

 

Steget därefter hanterar fortbildning och kompetensutveckling vad gäller flerspråkiga barn. Detta kombinerar vi med att berika våra kunskaper i estetiska uttryckssätt.

 

”Barn har 100 språk men berövas 99 av dem”. - Loris Malaguzzi

 

Det sista trappsteget kallar vi för ”Digital språkutveckling” där vi utökar vårt redan pågående arbete med lärplattor på förskolan. I och med de digitala möjligheterna har barn i dag utöver det verbala språket också ett högst aktuellt bild, musik och filmspråk i en nära vardag.

 

Samtliga trappsteg bygger på varandra och arbetet fortsätter att leva på enheterna även avslutad kompetenshöjning på områdena.

 

Efter avslutat arbete inom ramen för språktrappan ska samtliga pedagoger inom Burlövs förskolor ha en bredare och djupare kunskap i hur vi kan arbeta för bästa möjliga språkutveckling hos samtliga barn.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Förskola & skola