Burlövs kommun

Elever från sex år
och till och med vårterminen då eleven fyller 13 år
som har föräldrar som arbetar eller studerar
får plats i fritidshem före
och efter skoltid på skolan.

Fritidshem/Skolbarnomsorg

För elever från sex år och tom vårterminen då eleven fyller 13 år med föräldrar som arbetar eller studerar erbjuds plats i fritidshem före och/eller efter skoltid på respektive skola.


Plats i fritidshem på grund av elevens eget behov kan efter skriftlig anhållan beviljas av rektor.

Skolbarnsomsorgen är avgiftsbelagd. För barn äldre än tretton år erbjuder fritidsgårdarna olika aktiviteter.

Ansök om plats

Du ansöker om plats på fritidshem/skolbarnomsorg i verktyget Barnomsorg på webben som du hittar på länk nedan.

Får du problem kontakta medborgarservice på tel: 040-625 60 00

Jobba på våra fritidshem

Fritidshemmets verksamhet har i läroplanen ett kompenserande uppdrag gentemot skolverksamheten. För att detta ska lyckas krävs ett nära samarbete och samsyn mellan personalen för de olika verksamheterna.


I våra fritidshem arbetar vi aktivt med att fånga upp skoldagens verksamhet på flera olika sätt. Ibland kan det betyda att fylla på med aktiviteter, och andra dagar kan det innebära att behovet av vila och samtal är större.


Verksamheten i fritidshemmet bygger på en gemensam grundtanke. Barn ska få möjlighet att stärka sin självkänsla och identitet i samspel med andra, både vuxna och barn. Vi vill ge barnen en meningsfull fritid genom inflytande. Genom lek och lärande är de med och påverkar sin egen tid i (på) fritidshemmet.


På fritidshem sker ett aktivt språkinriktat arbete, och flera av våra enheter använder digitala verktyg för att skapa film och musik.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2020-02-18

Utbildning & barnomsorg