Burlövs kommun

Ett erbjudande till dig som lärarstudent

Skriv hos oss!

Vill du skriva din uppsats hos oss och bidra med kunskap och nya perspektiv? Läs nedan vad vi erbjuder att skriva om:

Språktrappan. Ett flerårigt utvecklingsarbete i förskolan med dokumenterade goda resultat.

 

I kommunens förskolor pågår sedan flera år ett grundligt och gediget arbete med att utveckla, berika och stimulera barnens språk. Satsningen har fått namnet Språktrappan och har väckt stor uppmärksamhet. Den har fått spridning både i kranskommuner och på större konferenser. Det gedigna arbetet har nu också fått genomslag upp genom åren, där vi i alla avstämningar kring barnens utveckling ser en tydlig uppåtgående kurva vad gäller barnens språkliga kunskaper. I Språktrappan integreras litteratur, bild, musik, teater, flerspråkighet, lek och vardagssituationer med ett pedagogiskt förhållningssätt för att berika språket.

Kontaktperson: sandra.tauberman@burlov.se

 

Språkgarantin. Ett val som både synliggör och ger kraft åt vårt utvecklingsarbete kring språkutveckling och lärande.

För att visa vilken betydelse vi tillmäter vår vilja att möta barns och elevers behov samt säkerställa undervisningens kvalitet, garanterar vi att delar av undervisningens innehåll i både förskola och skola i form av en Språkgaranti. I Språkgarantin formulerar alla skolor och förskolor ett antal aktiviteter som de garanterar att barnen/eleverna kommer att få ta del av och som är valda för att möta just deras behov. Förskolor och skolor väljer således olika aktiviteter. Valen av aktiviteter kommer inte heller att vara konstanta för förskolorna och skolorna, eftersom barns och elevers behov inte är de samma över tid. Syftet med valen av aktiviteter i Språkgarantin tydliggörs genom att de kopplas till ett förväntat resultat av arbetet med aktiviteten. Valet av aktiviteter motiveras genom att de kopplas till vetenskaplig grund.

Läs mer på https://www.burlovssprakgaranti.selänk till annan webbplats

Kontaktperson: maria.soderling@burlov.se

 

 

Kulturgaranti. Kulturupplevelser för alla barn och grundskolelever.

Burlövs kommuns kulturgarantin garanterar att alla barn i hela kommunen varje år får nya kulturupplevelser, hela vägen från första året i förskolan till sista året i grundskolan. Eleverna får uppleva dockteater, musikprogram, teater, dans, film, delta i olika skapande aktiviteter och sagostunder.

Kontaktperson: sandra.tauberman@burlov.se

 

 

Kvalitetsteamet. Ett utvecklingsarbete med tydligt bottom-up-förhållningssätt

Kvalitetsteamet i Burlövs kommun sätter elevens kunskapsutveckling och lärares professionella utveckling i fokus. Teamet består av fem legitimerade lärare, en IKT-pedagog och en lektor med olika kompetenser, som utifrån ansökningar om stöd arbetar operativt i klassrummen på kommunens grundskoleenheter.

Lärare och rektorer skickar in ansökningar om stöd till Kvalitetsteamet, som sedan kvalitetssäkras av enhetschefen. Därefter fastställs placeringen av rektorsgruppen i kommunen och det operativa arbetet börjar.

Kontaktperson: sandra.tauberman@burlov.seMed fokus på elevaktiva arbetssätt. Ett utvecklingsarbete kring barns läs-och skrivutveckling på vetenskaplig grund.

Sedan ett läsår väljer lågstadielärare i Åkarp att utforska hur digitala verktyg kan gynna elevers vägar in i skriftspråket. Arbetet hämtar inspiration från metoder som ASL och STL och mycket fokus läggs på att utforska hur medvetet arbete med kamratrespons kan gynna elevers språkutveckling.

Utvecklingsarbetet drar nytta av och utgår från den samlade lärarkompetensen. Denna kompetens, som innehåller mycket så kallad tyst kunskap, har bland annat synliggjorts genom att att lärarna skapat föreställningskartor av betydelsefulla faktorer för barns språkutveckling med särskilt fokus på läs- och skrivutveckling. Föreställningskartorna har skapats i samtal med kommunens lektor Maria Söderling.

Kontaktperson: maria.soderling@burlov.se

Vill du läsa mer?

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2017-09-05