Burlövs kommun
www.burlov.se

Språkporten

Språkporten - Bild med textbubblor på olika språk där det står hej

Språkporten är en enhet där lärare arbetar med att stärka elevens alla språk, stödja eleven i dess kunskapsinhämtning och demokratiutveckling.

I dagsläget bedriver enheten undervisning på runt 35 språk.

 

Lärare på Språkporten arbetar periodvis även på Välkomsten, beroende på vilka språk barnen på Välkomsten pratar.

 

Välkomsten är den enhet där nyanlända elever i Burlöv först tas emot.

 

Lärarna undervisar i ämnet modersmål utifrån syfte, centralt innehåll och betygskriterier som Skolverket arbetat fram.

 

Modersmålslärarna är också medmentorer och studiehandledare till alla nyanlända elever (varit i Sverige mindre än fyra år) och bistår också vid pedagogiska kartläggningar.

 

Flera modersmålslärare har också lärarlegitimation i SFI (Svenska För Invandrare) och SVA (Svenska som andraspråk) och undervisar också nyanlända elever i SVA.

 

På Språkporten arbetar vi utifrån den forskning som visar att om elevens alla språkliga resurser används så stärker det kunskapsinhämtandet och framgången i skolarbetet.

 

I samarbete med alla skolor i kommunen, elevhälsan och familjecentral sätts barnets bästa först. Samarbete sker också med socialförvaltningen och migrationsverket.

 

Språkporten nyckeln till skolframgång.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Förskola & skola