Burlövs kommun
www.burlov.se

Dalslundskolan åk 4-9

Välkommen till Dalslundskolan åk 4-9

I hjärtat av Åkarp ligger Dalslundskolan. Vi är stolta över att kunna säga att många av föräldrarna till de elever vi har idag, själva har gått på skolan. Vår erfarenhet återspeglas i tydliga rutiner och tryggt klimat. Vi arbetar med faddersystem mellan klasserna och samverkan med övriga skolor och förskolor i Åkarp. Skolan har en mycket hög andel behöriga lärare där nya lärare får stöd av de mer erfarna.

Eleven i centrum

Dalslundskolan är en stor skola och därför finns ett brett utbud av elevens-val-kurser som byggs upp utifrån elevernas egna val. Skolan har också stödfunktioner i form av kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger och skolbibliotekarie.

Likabehandling

Skolan arbetar aktivt med att förebygga mobbning och kränkande behandling genom att inte låta någon incident vara outredd och genom att lyfta dessa frågor på temadagar, mentorstider och vid terminsstarten. Skolans likabehandlingsgrupp stöttar mentorerna i arbetet med att hantera de situationer som trots allt uppkommer, så att dessa ska lösas så snabbt som möjligt och på ett så bra sätt som möjligt.

Digitalt lärande

Skolan har de senaste åren digitaliserats. Alla elever har en egen iPad, personalen har en egen arbetsdator och det finns en projektor i varje klassrum. Detta gör det möjligt för oss att använda en modern pedagogik där tekniken stödjer elevernas lärande, och där elevernas digitala kompetens hela tiden stimuleras.

Språkutveckling

På skolan pågår ett aktivt pedagogiskt utvecklingsarbete där vi fokuserar på elevaktiva arbetssätt som går hand i hand språkinriktade arbetssätt.

Kontakta oss

Dalslundskolan åk 4-6 och 7-9

Adress: Elevvägen 2
Telefon expeditionen: 040-625 66 01

e-post: akarpsrektorsomrade@burlov.se

Senast uppdaterad:

Förskola & skola