Burlövs kommun
www.burlov.se

Kommunens organisation

Schema över hur kommunen är organiserad

En kommuns organisation är på många sätt uppbyggd som riksdag och regering.

Kommunfullmäktige

Kommunens styrs av kommunfullmäktige, som kan liknas vid riksdagen. I Burlöv består kommunfullmäktige av 41 folkvalda politiker, som kallas ledamöter. Dessa väljs vid allmänna val vart fjärde år. Platserna i fullmäktige, samma som mandaten, fördelas mellan de politiska partierna enligt resultatet i kommunvalet. Läs mer om kommunfullmäktige i Burlövs kommun.

 

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, som kan liknas vid kommunens regering, består av tretton ledamöter. Kommunstyrelsens uppdrag är att, på ett övergripande plan, genomföra fullmäktiges beslut. Läs mer om kommunstyrelsen i Burlövs kommun.


Nämnder

I Burlöv är kommunens verksamhet uppdelad i tre olika nämnder: utbildnings- och kulturnämnden, miljö- och byggnämnden samt socialnämnden. Varje nämnd består av nio eller elva ledamöter. I Burlövs kommun finns också löneservicenämnden som är en gemensam nämnd med Staffanstorp och Kävlinge kommun. Dessutom är Burlöv och Staffanstorp medlemmar i den gemensamma IT-driftsnämnden, som finns i Kävlinge. Dessa nämnder har två ledamöter från varje kommun. Läs mer om nämnderna i Burlövs kommun.

 

Förvaltningar

Till varje nämnd hör en förvaltning med anställda, som ser till att den dagliga verksamheten fungerar. Vissa förvaltningar lyder under två nämnder. Läs mer om förvaltningarna i Burlövs kommun

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2017-10-06