Burlövs kommun
www.burlov.se

9. Sekularitet- kristendomsnorm

övergångsställe fotograferat uppifrån med massor av människor

Diskrimineringslagen säger

Med religion avses religiösa åskådningar som ex­empelvis hinduism, judendom, kristendom och islam. Annan trosuppfattning innefattar sådana övertygelser som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning, till exempel buddism, ateism och agnosticism. Politiska åskådningar och etiska eller filosofiska värderingar som inte har samband med religion omfattas inte av dis­krimineringslagens skydd.

Normer som begränsar

Det finns en stark norm i Sverige som handlar om att inte tro på gud, dvs. sekularitet. Dock finns det trots det starka traditioner kring att följa krist­na högtider och värderingar. Precis som med alla normer, förändras även normer kring religion och de kan se olika ut beroende på var vi befinner oss i samhället. Forskning visar på att det finns ett utbrett sam­hällsproblem i form av diskriminering kopplat till religion, där vissa religioner i dagsläget är extra utsatta. Antisemitism och islamofobi är starkt utbrett. Det finns både fördomar och skämt om judar och muslimer som är stigmatiserande.


I likhet med etnicitet, tillskrivs personer som tillhör en viss religion stereotypa värderingar och åsikter med föreställningen att alla inom religionen tänker, tycker eller gör likadant. Dessa föreställningar som bygger på okunskap kan leda till polarisering, segregation och hat.


Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna. Det kan handla om kommentarer, gester eller utfrysning. Trakasserier är en form av diskriminering och inom religion kan ett exempel på trakasseri vara om en lärare som hånar eller förlöjligar en elev för att hen bär huvudduk.

Tips

  • Fira och uppmärksamma högtider av alla världsreligioner på ett självklart sätt.
  • Ha en kalender med flera kalenderår och högtider än enbart de kristna.

Fatta fakta!

Antalet hatbrott har ökat i Sverige de senaste åren. Antisemitism och islamofobi är vanligt förekommande motiv för hatbrott.

Analysera och diskutera!

Vilka normer kring religion finns i vår verksamhet?

Vad gör vår verksamhet för att motverka begränsande normer kring religion eller andra trosuppfattningar? Hur kan vi vara mer inkluderande?

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik