Burlövs kommun
www.burlov.se

Kommunfullmäktige styr kommunen.
I Burlövs kommunfullmäktige
sitter 41 folkvalda politiker,
som kallas ledamöter.
Kommunens medborgare väljer politikerna
i allmänna val vart fjärde år.
De politiska partierna delar på platserna
i kommunfullmäktige
efter hur valresultatet blir.

Kommunfullmäktige

40-tal män och kvinnor poserar på trappa framför ingång till Medborgarhuset

Kommunfullmäktige för mandatperioden 2023–2026

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och beslutar i frågor av större vikt och i frågor av principiellt intresse. Till exempel budget, skatt, hur kommunen ska organiseras samt mål och riktlinjer för verksamheten. Det är till kommunfullmäktige som väljarna vart fjärde år väljer ledamöter och ersättare.   

Kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder tio gånger varje år. Mötena äger rum i Medborgarhusets stora sessionssal och börjar vanligtvis klockan 18.00. Under kommunfullmäktige arbetar kommunstyrelsen samt övriga nämnder.
Här hittar du datum och tid för kommunfullmäktiges möten.

Öppna möten

Alla medborgare har rätt att närvara vid kommunfullmäktiges möten. Välkommen! 

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik