Burlövs kommun

Stöd till föräldrar

Två föräldrar och två barn.

Ibland är det inte enkelt att vara förälder varken till en 3-åring eller till en 13-åring.  I takt med att barnet växer ställs man också inför nya utmaningar i rollen som förälder. Samhället förändras och med det också utmaningarna i föräldraskapet. Kommunens ambition är att kunna erbjuda ett heltäckande stöd från graviditet till det att barnet fyller 18 år. 

Målet med våra föräldragrupper är att stötta föräldrar till att bli tryggare i sin roll och att erbjuda verktyg för att bland annat hantera tjat och konflikter. Färre konflikter leder till bättre relationer i familjen. I föräldragrupperna får du möjlighet att träffa andra som brottas med liknande utmaningar. Du får också möjlighet att dela erfarenheter med andra föräldrar med guidning av erfarna familjebehandlare.

För alla föräldrar som har barn i åldrarna 3–12. Syftet med ABC är att främja barns positiva utveckling genom att stärka relationen mellan barn och föräldrar.

Träffarna handlar om hur vi kan visa kärlek, hur vi umgås med våra barn, hur vi kan tillämpa ett lugnt föräldraskap och hur vi kan förebygga tjat och skäll i familjen. Anmäl dig till Alla Barn i Centrum på den här länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

BVC erbjuder föräldragrupper med sex träffar, med start när ditt barn är runt tre till fyra månader. Under träffarna får du utöver BVC-sköterskor även träffa socionom, fysioterapeut, dietist, psykolog och bibliotekarie. Prata med din BVC-sköterska för att anmäla dig.

Mot slutet av din graviditet bjuder vi in dig till gravidträff tillsammans med barnmorska och socionom. På träffen pratar vi om förlossning och den första tiden som nybliven förälder. Du anmäler dig till träffen genom din barnmorska.

För utrikesfödda föräldrar med barn upp till 18 år. När du vill lära dig mer om viktiga delar om familjelivet i Sverige, så som förskola/skola, sjukvård, socialtjänst, barnkonventionen och föräldrars rättigheter samt skyldigheter. Anmäl dig till kursen genom personal på Familjecentralen eller via socionom på telefon 040-625 68 67.

Utbildningen vänder sig till föräldrar som har barn mellan 3-11 år som vill minska tjat och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt. Under utbildningen som är vid tio tillfällen lär du dig principer och förhållningssätt som kommer att förändra din relation med ditt/dina barn till det bättre. På den här länken kan du anmäla dig till KOMET-utbildningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Att gå igenom en separation påverkar hela familjen och det kan vara svårt att veta hur man som förälder kan hantera sin och barnens nya livssituation. För dig som är skriven i Burlövs kommun finns möjligheten att ta del av SES, vilket är ett digitalt verktyg med tre fokusområden. Du kan själv välja vilket eller vilka områden du vill fokusera på och ta del av verktyget när du har möjlighet. Läs mer på: www.samarbeteefterskilsmassa.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Familjecentralen Samovaren, för barn 0-12 månader. Anmäl dig genom att kontakta personal på Familjecentralen.

Riktar sig till föräldrar som har barn med problematisk skolfrånvaro. Anmäl dig på telefonnummer: 040-625 66 20

För barn fyra månader till sex år. Du lär dig möta ditt barns behov och stora känslor på ett tryggt sätt och bygga en trygg relation till dina barn. På den här länken kan du anmäla dig till trygghetscirkeln Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg