Burlövs kommun
www.burlov.se

Hållbart arbetsliv i fokus - PEPP

Att öka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv där medarbetare och chefer mår bra och utvecklas. Det är vad som stod i fokus i EU-projektet PEPP som under 2017-2019 var ett av Sveriges största ESF-projekt för kompetensutveckling inom området hälsa och hållbart arbetsliv.

EU-projektet PEPP genomfördes av Burlövs kommun, tillsammans med Lomma kommun och Kävlinge kommun och var en satsning på 20 miljoner kronor varav 16 miljoner kronor i stöd från av Europeiska socialfonden. På sikt förväntas effekterna från projektet kunna bidra till att vända utvecklingen vad gäller såväl kort- och långtidssjukfrånvaro som fysisk och psykisk ohälsa.


Utgångspunkten var att varje arbetsplats och chef skulle få kompetensutveckling anpassade efter deras behov. PEPP erbjöd 19 olika aktiviteter med koppling till hälsa och arbetsmiljö; allt ifrån stresshantering och rörelse på jobbet till grupputveckling och kommunikation. Totalt genomfördes närmare 27 000 kompetensutvecklingstimmar inom projektets tre kommuner för cirka 4 500 medarbetare.

En ökad förståelse och ett startskott

PEPP var en del av Burlövs kommuns långsiktiga satsning för att kunna erbjuda våra medarbetare och chefer ett hållbart och utvecklande arbetsliv. Med viktiga lärdomar och en gedigen kunskapsgrund från projektet arbetar kommunen vidare med att vara en arbetsplats där våra medarbetare och chefer ska må bra och trivas.

Kommundirektören om handlingsplanen

HR-chefen om arbetet

PEPP har bidragit till att sätta stort fokus på frågor som vi vet idag spelar roll för att ha förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Ny kunskap har förts in i organisationen dels genom föreläsningar, dels genom reflektion och diskussion. Jag är övertygad om att vi med en gemensam plattform som detta utgör har goda förutsättningar att möta framtiden där känslan av delaktighet och ansvar nu finns gemensamt mellan arbetsgivare och medarbetare.


En kvinna står framför gröna buskar

Malin Fajersson, HR-chef

illustration av ett hus där det står Hållbart arbetsliv under taket. På huskroppen finns det tre fönster där det står i tur och ordning: organisatoriska förutsättningar, hälsofrämjande ledarskap och engagerat medarbetarskap

Satsningen utgick från tre spår som är centrala för ett hållbart arbetsliv; organisatoriska förutsättningar, hälsofrämjande ledarskap och engagerat medarbetarskap.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik