Burlövs kommun
www.burlov.se

Nationella minoriteter

multicolor hands isolated on the white background

Målsättningen för Burlövs kommuns arbete är, i likhet med den nationella minoritetspolitiken, att skydda de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande, samt att stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Det minoritetspolitiska arbetet bidrar till att uppfylla Burlövs kommuns övergripande målområde för perioden 2023—2026 om Tillgängliga Burlöv. Detta målområde beskriver hur Burlövs kommun ska tillhandahålla en hög och kvalitativ servicenivå samt skapa goda förutsättningar för samverkan och bemöta alla medborgare och företagare lika.


Burlövs kommun ingår inte i ett förvaltningsområde. Exempel på vad en kommun utanför förvaltningsområdena ska erbjuda, till den som begär, är till exempel möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom äldreomsorgen av personal som behärskar finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska, om kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper. Kommunen ska erbjuda elever inom grundskolan, grundsärskolan och specialskolan, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk samt informera vårdnadshavare om denna rättighet.

Skärpning av minoritetslagen

Från den 1 januari 2019 reviderades och skärptes minoritetslagen. Läs mer i kommunens minoritetspolitiska mål och riktlinjer om vad minoritetslagen innebär för dig som medborgare i Burlövs kommun.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) har gällt i Sverige sedan januari 2010.


Lagen beskriver vilka rättigheter som minoriteter har i Sverige. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. En enig riksdag har slagit fast att språken utgör en del av Sveriges gemensamma kulturhistoria och att det är en viktig uppgift för samhället att språken inte ska gå förlorade.


I Sverige finns förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska. Ett förvaltningsområde kan beskrivas som ett administrativt område och kommuner, regioner och landsting kan ansöka hos Regeringskansliet om att ingå i ett eller flera förvaltningsområden.


Utöver de rättigheter som omfattar samtliga nationella minoriteter finns särskilda rättigheter som gäller inom förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska. I förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska är kommunerna skyldiga att ordna förskola och äldreomsorg på minoritetsspråken. De personer som vill använda sitt minoritetsspråk i kontakten med kommuner och andra myndigheter har rätt att göra detta både muntligt och skriftligt.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik