Burlövs kommun

Bolag sköter vissa delar av Burlövs kommuns arbete.
Flera kommuner i sydvästra Skåne
äger dessa bolag tillsammans.
Burlövs Bostäder AB ägs däremot
bara av Burlövs kommun.


Burlövs Bostäder AB

har ungefär 2 600 lägenheter.


Kommunassurans Försäkrings Syd AB, KSFAB

52 olika kommuner i södra Sverige äger bolaget.
Bolaget ordnar försäkringar.


Sydvatten AB

ger dricksvatten
till invånare i Skåne.
17 skånska kommuner äger tillsammans bolaget.


Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag,

har 14 skånska kommuner som delägare,
och tar hand om avfall i södra Skåne.

Bolag

medborgarhuset i Arlöv

Vissa funktioner av Burlövs kommuns verksamhet bedrivs i bolagsform istället för i form av nämnder. Dessa bolag ägs antingen av Burlövs kommun eller samägs av flera olika kommuner i sydvästra Skåne.

Burlövs Bostäder AB

Bolaget förvaltar idag totalt 2 600 lägenheter och 300 lokaler i 40 olika fastigheter i Burlövs kommun. Ägs av Burlövs kommun.

Burlövs Bostäder Parkering AB

Äger och förvaltar parkeringshus och parkeringsplatser i Burlövs kommun. Ägs av Burlövs kommun.

Skärfläckan AB

Äger och förvaltar aktier i dotter- eller intressebolag, samt idkar annan därmed förenlig verksamhet. Ägs av Burlövs kommun.

Aktiebolaget Malmöregionens Avlopp (ABMA)

Bygger och driver anläggningar för avledande och renande av avloppsvatten från samhällena Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lomma.
Samägs av Skärfläckan AB, Lomma kommun och Staffanstorps kommun.

Kommunassurans Försäkrings Syd AB (KSFAB)

Kommunassurans Försäkrings Syd AB samägs av 52 olika kommuner i södra Sverige. Bolaget erbjuder sina ägare sak- och ansvarsförsäkringar.

Sydvatten AB

Sydvatten AB producerar och levererar dricksvatten till 17 kommuner i västra Skåne. Bolaget ägs gemensamt av dessa skånska kommuner.

Sysav

Sysav är Sydskånes avfallsaktiebolag, med 14 skånska kommuner som delägare, svarar för avfallshantering och återvinning i södra Skåne.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik