Burlövs kommun

Budget

Budgeten är en plan över hur mycket pengar kommunen väntas få in i skatter, avgifter och statsbidrag och vad pengarna ska användas till.

I budgeten bestäms också de mål som ska gälla för respektive verksamhet. Dessa övergripande mål med indikatorer har kommunfullmäktige antagit för verksamheterna i Burlövs kommun för perioden 2019-2022.

Kontakta oss

Ekonomichef (BUR)

Ola Nyberg

Ola.Nyberg@burlov.se

Senast uppdaterad:

Kommun & politik