Burlövs kommun
www.burlov.se

Kommunens kvalitet i korthet

Mäter hur effektivt skattemedlen används

Det finns ett stort behov från våra förtroendevalda att kunna kommunicera med kommuninvånarna kring hur effektivt skattemedlen används och vilka kvalitativa resultat som uppnås. Därför har kommunen anslutet sig till jämförelsenätverket Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).

Jämför kommuner med varandra

Nätverkets uppgift är att årligen jämföra kommuner med varandra för att invånarna ska få information om kvaliteten på kommunens service. 2015 deltog 240 kommuner i detta jämförelsenätverk som drivs av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner).
Totalt finns 290 kommuner i Sverige.

Används som underlag till dialog och styrning

Resultaten som presenteras i KKiK har som syfte att dels utgöra underlag för de de förtroendevaldas dialog med medborgarna om kommunens kvalitet men också för att användas i kommunens styrning.

Tre mätområden

KKiK beskriver kommunens kvalitet ur ett medborgarperspektiv.
Undersökningen görs utifrån tre perspektiv. Totalt används 40 nyckeltal för att mäta kommunens prestationer inom tre områden:

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik