Burlövs kommun
www.burlov.se

E-faktura och e-handel

E-faktura

Du som leverantör till Burlövs kommun skicka oss en e-faktura. Observera att PDF-fakturor inte räknas som elektroniska fakturor.


I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med en e-faktura.

VAN

Om du redan är ansluten till en e-fakturatjänst via en VAN-operatör, kontakta din operatör för att lägga till Burlövs kommun. Följande uppgifter ska anges:

Ange mottagaridentitet: 2120001025
Ange operatörsadress: TIETO
E-fakturaformat: Svefaktura GLN-nummer: 7381020560006

PEPPOL

Fakturor kan även skickas via PEPPOL som är ett öppet nätverk. Burlövs kommuns mottagar-id inom PEPPOL är: 0007:2120001025

Mer information om PEPPOL finns på SFTI:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Saknar du funktionalitet för att skicka elektroniska fakturor direkt från ditt affärssystem finns det ett antal olika lösningar på marknaden som hanterar detta på ett enkelt och smidigt sätt.

Giltig fakturareferens

Alla leverantörsfakturor som inkommer till kommunen ska innehålla en giltig fakturareferens på fyra siffror och en bokstav. Referensen lämnas vid beställningstillfället.

Kontakt

För mer information om e-handel och e-faktura kontakta ekonomiavdelningen:
ekonomiavdelningen@burlov.se

E-handel

Burlövs kommun påbörjade införandet av e-handel under 2019. E-handel innebär att hela processen från beställning till fakturahantering sker elektroniskt i kommunens e-handelssystem.


E-handel innebär att avtal, leverantörer och priser blir lättillgängliga för de som ska beställa varor och tjänster. Efter den fysiska leveransen sänds en elektronisk faktura som automatiskt kan stämmas av mot beställningen.

Kontakta oss

Ekonomiavdelningen

E–post: ekonomiavdelningen@burlov.se

Senast uppdaterad:

Kommun & politik