Burlövs kommun

Våldsbejakande extremism och kommunens arbete

Vad är våldsbejakande extremism?

En våldsbejakande extremistmiljö avser enligt Säkerhetspolisen 2019 ”individer, grupper och organisationer som hålls samman av en ideologi och betraktas som våldsbejakande genom att de utifrån denna förespråkar, främjar, eller utövar våld, hot, tvång eller annan allvarlig brottslighet för att uppnå förändringar i samhällsordningen; påverka beslutsfattandet eller myndighetsutövningen eller hindra enskilda individer från att utöva sina grundlagsfästa fri- och rättigheter” .


Säkerhetspolisen följer tre huvudsakliga våldsbejakande extremistmiljöer i Sverige:

  • Den våldsbejakande högerextrema miljön,
  • Den våldsbejakande vänsterextrema miljön
  • Den våldsbejakande islamistiska miljön.

Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism i samhället är en viktig del i att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i kommunen. I det arbetet krävs ett systematiskt och långsiktigt samarbete mellan olika kommunala, regionala och nationella aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både offentliga verksamheter så som kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt civilsamhällets aktörer så som idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund.


Arbetet sker bland annat genom ett förebyggande arbete, kunskapsspridning och ett aktivt arbete med att skapa lägesbilder men också genom att erbjuda stöd till personer som vill hoppa av från olika våldsbejakande grupper.

Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

Center mot våldsbejakande extremism utvecklar det kunskapsbaserade och sektorövergripande arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism på nationell, regional och lokal nivå. Det görs bland annat genom att erbjuda och ge behovsanpassat stöd till lokala aktörer, vara ett kunskapsnav och bidra till att skapa en högre grad av effektivitet och samordning i de förebyggande insatserna.

För regelbundna uppdateringar så kan du registrera dig för att få centrets nyhetsbrev respektive omvärldsbevakning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna en extrem miljö

För personer som är på väg in i eller vill lämna en våldsbejakande extrem miljö och för anhöriga till personer som befinner sig i en extrem miljö kontakta socialtjänsten för stöd, råd och hjälp.

Rädda Barnens Orostelefon för anhöriga

Orostelefonen är en nationell stödtelefon som vänder sig till dig som är orolig över att någon i din närhet håller på att radikaliseras. Du kan också ringa om du själv befinner dig i en miljö du vill lämna. Du som ringer till Orostelefonen kan också få stöd och råd om vart du kan vända dig för att få hjälp i den kommun där du bor. Du som ringer kan vara anonym.

Rädda Barnens Orostelefonen om radikalisering: 020-100 200

Öppettider och mer information finns på Rädda Barnens webbplats: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Misstankar om brott

Om du har misstankar om att något olagligt har hänt eller kan komma att hända med kopplingar till extremism, då bör du kontakta polisen.

Polisens telefonnummer

För tips och anmälningar: 114 14.
Vid akuta ärenden: 112.

Finanspolisens uppdrag rörande penningtvätt

Finanspolisen omhändertar information om förbrott till penningtvätt eller när penningtvätt kan misstänkas vara ett led i att dölja vinning av brott. Finanspolisen ska även omhänderta information som omfattar finansiering av terrorism.


När du har en misstänkt transaktion och ska rapportera för första gången skickar du dina kontaktuppgifter till fipo@polisen.se så återkommer finanspolisen till dig med ett webbformulär att fylla i. Vill du veta mer om hur det går till är du välkommen att kontakta Finanspolissektionen Desk, 010-56 368 00. 

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik