Burlövs kommun

7. Åldersnorm

en äldre man och kvinna med varsin hantel i handen

Diskrimineringslagen säger

Lagen definierar ålder som uppnådd levnadslängd. Med detta avser lagen en persons fysiska levnadsålder räknat från dennes födelse. Alla omfattas av skyddet eftersom att alla har en ålder.


År 2009 fick Sverige en ny diskrimineringslagstiftning som för första gången inkluderade skydd mot åldersdiskriminering. Till en början gällde åldersdiskrimineringsförbudet bara arbetsmarknad och utbildning medan skyddet för resterande diskrimineringsgrunder var mer omfattande och också gällde t ex sjukvård, socialtjänst, bostad och köp av tjänster och varor. 1 januari 2013 utökades diskrimineringslagen så att skyddet mot åldersdiskriminering också började gälla inom övriga samhällsområden.

Normer som begränsar

Åldersnormen utgår från att en viss ålder är den bästa och att människor som tillhör denna ålder får fördelar. Ofta handlar det om att det kan vara en nackdel att vara för ung eller för gammal enligt normen. Personer inom det normativa ålders­spannet ses som smartast, mest kompetenta och blir oftast lyssnade på. Åldersnormen påverkar alltså förutsättningarna för äldre samt barn och ungas inflytande i alla samhällsområden.


Precis som med många andra normbrytande grupper, har rättigheterna för barn och unga inte alltid varit självklara. Idag finns aktiva åtgärder för inflytande som utvecklats med tiden. År 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Dock finns det starka åldersnormer befästa i vårt samhälle fortfarande.


De flesta anmälningarna av diskriminering utifrån ålder sker inom arbetslivet och inom samhällsområden som exempelvis bostadsmark­nad och besök på restaurang eller i butik. Det kan t.ex. vara i samband med rekrytering eller bostadssökande där för gamla eller för unga per­soner bedöms som olämpliga för ett jobb eller en lägenhet endast sett utifrån deras ålder. Ofta har vi fördomar kring vad personer i en viss ålder ska kunna, vad de gillar, eller hur de ska bete sig. Dessa påverkar vårt bemötande samt personers rättigheter, möjligheter och utrymme att komma till tals.

Tips

  • Ha rutiner för att skapa delaktighet och lyfta allas tankar och idéer.
  • Gör rekryteringar i verksamheten utan att ta med ålder som uppgift hos de sökande.

Fatta fakta!

För unga är det mycket svårt att få en tillsvidareanställning på heltid. För personer över 55 visar statistiken att den som blir arbetslös har betydligt längre perioder av arbetslöshet än andra åldersgrupper.

Analysera och diskutera!

Vilka normer kring ålder finns i vår verksamhet? Vad gör vår verksamhet för att motverka begränsande normer kring ålder? Hur kan vi vara mer inkluderande?

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik