Burlövs kommun
www.burlov.se

Här kan du läsa om vilka personer
som styr i kommunen
och hur kommunen använder sina pengar.

Kommun & politik

Burlövs kommun

Här kan du läsa om hur Burlövs kommun är organiserad, vilka de förtroendevalda är, om nämnder och förvaltningar samt om bolag som helt eller delvis ägs av kommunen. Vet du om dina rättigheter att sitta med vid kommunfullmäktiges möten och ta del av offentliga handlingar?

 

Vill du veta mer om Burlövs kommun hittar du information under rubriken "Om Burlöv". Här finns både information om Burlöv idag och historiskt. Information om kommunens befolkning, budget, bokslut, olika skatter och taxor finns också här.

 

Protokoll och mötestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna finns under rubriken "Möten, handlingar och protokoll".

Nyheter om Kommun & politik

Kommun & politik