Burlövs kommun

Krishantering

Vid en kris eller extraordinär händelse har Burlövs kommun en krisledningsorganisation. Exempel på kris är långvariga elavbrott, översvämningar, extrema väderleksförhållanden eller stora/svåra olyckor som kan komma att påverka såväl medborgare som samhällsviktiga funktioner.

Krisledningsorganisation

Krisledningsorganisationen, som består av politiker och tjänstepersoner, utbildas och övar regelbundet för att klara av att hantera olika situationer. Det finns också framtaget en särskild Krisledningsplan som fungerar som ett stöd för organisationen i samband med krisens akuta skede.


Vid en kris finns ett ökat behov av information. Burlövs kommun kommer därför att publicera viktig information om händelseutvecklingen på denna webbplats.

Nationell webbplats för krisinformation

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har också tagit fram en nationell webbportal för krisinformation, som fungerar som ett stöd och komplement till den information som förmedlas lokalt såväl före som under en allvarlig kris. 

VMA - viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett sätt för att så snabbt som möjligt kunna få ut information och varningar till allmänheten i allvarliga situationer. VMA hör du via radio eller på tv samt från megafoner som finns utomhus på hustak på flera ställen i kommunen. Dessa kallas ibland i folkmun för "Hesa Fredrik". 

Så fungerar VMA

Meddelandet föregås ofta av tyfonsignalen "Viktigt Meddelande" som ljuder i 7 sekunder med 14 sekunders paus och upprepas under minst 2 minuter.


När du hör signalen ska du:
1. Söka skydd inomhus
2. Stänga dörrar, fönster och ventiler
3. Lyssna på radion för information, främst P4 - lokalradion.


När faran är över startas signalen "Faran Över", en ca 30 sekunder lång signal. "Viktigt Meddelande" och "Faran Över" provas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik