Burlövs kommun
www.burlov.se

Öppna jämförelser

Öppna jämförelser genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. I öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för.

Öppna jämförelser görs inom följande områden:

  • Företagsklimat
  • Hälsa och sjukvård: folkhälsa, hälso- och sjukvård, läkemedel, cancervård.
  • Samhällsplanering och säkerhet: Kollektivtrafik, miljöarbetet, energi och klimat samt trygghet och säkerhet.
  • Skola: grundskola, gymnasieskola.
  • Socialtjänst: brottsoffer, ekonomiskt bistånd, hemlöshet, missbruks- och beroendevård, social barn- och ungdomsvård, stöd till personer med funktionsnedsättning, äldre.

Kontakta oss

Verksamhetscontroller

Madeleine Tham

Madeleine.Tham@burlov.se

040-625 69 09

Senast uppdaterad:

Kommun & politik